15°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejestracja uczestników konferencji - fot. S.Gruca

Rejestracja uczestników konferencji - fot. S.Gruca

Przybyłych na konferencję przywitał Marek Marzec Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Skawinie - fot. S. Gruca

Przybyłych na konferencję przywitał Marek Marzec Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Skawinie - fot. S. Gruca

Otwarcie konferencji - fot.S.Gruca

Otwarcie konferencji - fot.S.Gruca

W tematykę konferencji będącej elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wprowadził uczestników Burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder - fot. S.Gruca

W tematykę konferencji będącej elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wprowadził uczestników Burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder - fot. S.Gruca

Burmistrz podkreślił wagę tematu oraz wyraził nadzieję, iż takie przedsięwzięcia pomogą skutecznie pracować z potrzebującymi uwagi i wsparcia młodymi ludźmi i ich rodzinami - Fot. S.Gruca

Burmistrz podkreślił wagę tematu oraz wyraził nadzieję, iż takie przedsięwzięcia pomogą skutecznie pracować z potrzebującymi uwagi i wsparcia młodymi ludźmi i ich rodzinami - Fot. S.Gruca

Konferencję prowadziła Joanna Józefczyk - Janek Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie - fot. S. Gruca

Konferencję prowadziła Joanna Józefczyk - Janek Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie - fot. S. Gruca

Joanna Józefczyk - Janek przybliżyła ideę podjęcia tematyki na gruncie naszego środowiska lokalnego - fot. S.Gruca

Joanna Józefczyk - Janek przybliżyła ideę podjęcia tematyki na gruncie naszego środowiska lokalnego - fot. S.Gruca

Goście oraz partnerzy organizacyjni konferencji - fot. S. Gruca

Goście oraz partnerzy organizacyjni konferencji - fot. S. Gruca

Obecni na konferencji Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Paweł Kolasa  Kierownik Wydziału EZiK  UMiG Skawina oraz partner projektu Krzysztof Gerc Dyrektor PPP w Skawinie - fot.S.Gruca

Obecni na konferencji Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Paweł Kolasa Kierownik Wydziału EZiK UMiG Skawina oraz partner projektu Krzysztof Gerc Dyrektor PPP w Skawinie - fot.S.Gruca

Jeden z prelegentów Karol Łojek pedagog, psychoterapeuta uzależnień, członek Polskiej Federacji Psychoterapeutów, długoletni współpracownik Poradni Profilaktyki Uzależnień MONAR w Krakowie - fot. S. Gruca

Jeden z prelegentów Karol Łojek pedagog, psychoterapeuta uzależnień, członek Polskiej Federacji Psychoterapeutów, długoletni współpracownik Poradni Profilaktyki Uzależnień MONAR w Krakowie - fot. S. Gruca

Karol Łojek w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił referat dotyczący profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem specyfiki legalnych środków odurzających, dopalaczy oraz leków - fot. S. Gruca

Karol Łojek w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił referat dotyczący profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem specyfiki legalnych środków odurzających, dopalaczy oraz leków - fot. S. Gruca

Wykład Karola Łojka  - fot.S. Gruca

Wykład Karola Łojka - fot.S. Gruca

Aspekt prawny omawianych problemów przybliżył Komendant Komisariatu Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki - fot.S. Gruca

Aspekt prawny omawianych problemów przybliżył Komendant Komisariatu Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki - fot.S. Gruca

Aspekt prawny omawianych problemów przybliżył Komendant Komisariatu Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki - fot.S. Gruca

Aspekt prawny omawianych problemów przybliżył Komendant Komisariatu Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki - fot.S. Gruca

Partnerzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Komendant Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki, Komendant Straży Miejskiej Wacław Siudut oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skawnie

Partnerzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Komendant Policji w Skawinie komisarz Artur Kasicki, Komendant Straży Miejskiej Wacław Siudut oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skawnie

Katarzyna Wójcik-Pyrć przyblizyła między innymi teorie psychologiczne uzależnień - fot. S.Gruca

Katarzyna Wójcik-Pyrć przyblizyła między innymi teorie psychologiczne uzależnień - fot. S.Gruca

Katarzyna Wójcik-Pyrć psycholog - jeden z prelegentów - fot.S. Gruca

Katarzyna Wójcik-Pyrć psycholog - jeden z prelegentów - fot.S. Gruca

Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy,pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciele MOPS, GKRPA, farmaceuci

Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy,pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciele MOPS, GKRPA, farmaceuci

Wśród uczestników konferencji byli również przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej, policji

Wśród uczestników konferencji byli również przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej, policji

Przedstawiciele placówek oświatowych uczestniczący w spotkaniu

Przedstawiciele placówek oświatowych uczestniczący w spotkaniu

Stanisław Wójcik dr nauk medycznych przybliżył uczestnikom skutki kliniczne niewłaściwego stosowania legalnych środków pobudzających, dopalaczy oraz leków - fot.S.Gruca

Stanisław Wójcik dr nauk medycznych przybliżył uczestnikom skutki kliniczne niewłaściwego stosowania legalnych środków pobudzających, dopalaczy oraz leków - fot.S.Gruca

Stanisław Wójcik dr nauk medycznych przybliżył uczestnikom skutki kliniczne niewłaściwego stosowania legalnych środków pobudzających, dopalaczy oraz leków - fot.S.Gruca

Stanisław Wójcik dr nauk medycznych przybliżył uczestnikom skutki kliniczne niewłaściwego stosowania legalnych środków pobudzających, dopalaczy oraz leków - fot.S.Gruca

Na zakończenie Joanna Józefczyk - Janek życzyła wszystkim dużo siły w stawianiu czoła problemom związanym ze zmaganiem się z wyzwaniami współczesnego świata- fot. S.Gruca

Na zakończenie Joanna Józefczyk - Janek życzyła wszystkim dużo siły w stawianiu czoła problemom związanym ze zmaganiem się z wyzwaniami współczesnego świata- fot. S.Gruca

 

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.