śp. Mieczysław MAJDZIK

 

Laudację na cześć Uhonorowanego wygłosiła Agata Michałek-Budzicz Prezes Stowarzyszenia „Pro Patria, Pro Memoria”.

„Mieczysław Majdzik był człowiekiem wyjątkowym. W czasie II Wojny Światowej, jako kilkunastoletni chłopiec, został przymusowo wywieziony na roboty do Niemiec. W listopadzie 1945 roku wrócił do Polski i natychmiast rozpoczął działalność niepodległościową w strukturach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1949 roku został aresztowany i po bestialskich torturach w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego skazany na 12 lat więzienia.

Od początku lat 60. urządzał w oknie swojego mieszkania wystawy upamiętniające obchody rocznic: Uchwalenia Konstytucji 3. Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, agresji sowieckiej na Polskę oraz mordu na oficerach polskich w Katyniu. W 1966 roku był organizatorem strajku w skawińskiej Elektrowni z postulatem utworzenia niezależnych związków zawodowych. Po wydarzeniach z 1976 roku pomagał represjonowanym robotnikom „Radomia” i „Ursusa”. Później aktywnie działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (od 1977 roku) oraz Konfederacji Polski Niepodległej (od 1979 roku), za co był wielokrotnie represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

W sierpniu 1980 roku był uczestnikiem solidarnościowej głodówki w nowohuckim kościele „Arka Pana”, popierającej postulaty robotników strajkujących na Wybrzeżu. W tym samym roku zakładał w Elektrowni Skawina NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 roku, w stanie wojennym, został internowany – zwolniono go dopiero 23 lipca 1982 roku (był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu, gdzie był organizatorem głodówki). W lutym 1985 roku był współorganizatorem i uczestnikiem głodówki w obronie więźniów politycznych w kościele w Starym Bieżanowie w Krakowie. Działalność na rzecz wolnej i niepodległej Polski prowadził nieprzerwanie aż do śmierci w 2002 roku. W 2006 roku został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieczysław Majdzik był i pozostanie dla nas Polaków symbolem Niezłomnego Polaka, Wielkiego Patrioty, który całe swoje życie poświęcił Polsce.”

 

- fragment laudacji wygłoszonej w dniu 15 lutego 2012 r.
przez Prezes Stowarzyszenia „Pro Patria Pro Memoria” Agatę Michałek-Budzicz,
podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Skawinie na której śp. Mieczysław Majdzik
został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skawina

 

 


Upamiętniony śp. ppor. Mieczysław Majdzik

W niedzielę, 8 września, Rodzina i Przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych oraz Skawinianie uczestniczyli w upamiętnieniu śp. ppor. Mieczysława Majdzika. O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia tablicy wmurowanej przy ul. Konstytucji 3-go Maja.


Treść inskrypcji na tablicy pamiątkowej:

„Działacz opozycji politycznej i niepodległościowej. Więzień stalinowski. Należał do WiN. Żołnierz AK. Aresztowany i torturowany przez UB. Skazany na 12 lat więzienia. Pomagał represjonowanym. W 1976 r. Robotnikom Radomia. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Współzałożyciel KPN. Założyciel NSZZ Solidarność w Elektrowni Skawina. Honorowy Obywatel Skawiny. Odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. W oknie tego domu rokrocznie w PRL urządzał wystawy, upamiętniające 3 maja, 15 sierpnia, 17 września, mord katyński, zbrodnie komunistyczne”.

Uroczystość zainaugurował Ryszard Majdzik syn Mieczysława, który skierował do zebranych ciepłe słowa powitania i podziękowania za udział w tym wyjątkowym, nie tylko dla Rodziny Majdzików, ale i całej skawińskiej społeczność wydarzeniu. Wzięli w niej udział m.in.: Rodzina Państwa Majdzików, Przyjaciele i Działacze Opozycji Niepodległościowej a wśród nich: Zdzisław Jurkowski, Adam Kalita, Artur Rojski, Ryszard Terlecki, Bogusław Sonik, poetka Alicja Kondraciuk, dziennikarz Witold Gadowski, przedstawiciele władz Skawiny: Burmistrz Adam Najder wraz z zastępcami Stanisławem Żakiem i Pawłem Kolasą, Radni Rady Miejskiej, sąsiedzi. Opiekę duchową sprawowali ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski oraz wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Marek Poznański.

Wspomnieniom o śp. ppor. Mieczysławie Majdziku zawsze towarzyszyły słowa podziwu i uznania za nieprawdopodobną walkę, jakiej poświęcił całe swoje życie. Nie miało znaczenia czy opowiadali o Nim walczący ramię w ramię o wolną Polskę, czy wspominały Go dzieci z sąsiedztwa. Dzieci, które zawdzięczają Mu pierwsze prawdziwe lekcje historii. -Wszyscy znamy historię tego okna, ale życiem, życiorysem Pana Mieczysława Majdzika można by obdarzyć wiele osób (...) Był sumieniem opozycji, był sumieniem nas bo mówił twardo, że trzeba walczyć nie oglądając się na konsekwencje i miał tytuł do tego, miała prawo do tego żeby tak mówić. - powiedział Ryszard Terlecki.


W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder mówił:

W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych Gminy Skawina pragnę złożyć na Pana ręce gratulacje w związku z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci Mieczysława Majdzika, honorowego obywatela Skawiny, działacza opozycji politycznej i niepodległościowej.

Bohater tamtych dni, Mieczysław Majdzik, urodził się 28 lutego 1929 r. w Skawinie w wielce patriotycznej rodzinie. Podczas okupacji hitlerowskiej został wywieziony jako 12-letni chłopiec na roboty do Niemiec. Po powrocie do ojczyzny w 1945 r. zaangażował się w narodową konspirację oraz w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, za co skazano go na 11 lat więzienia. Po wyjściu na wolność, urządzał w latach sześćdziesiątych, w mieszkaniu przy ówczesnej ul. Spokojnej 4/12, słynne w Skawinie „okno wolności”. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, był jednym ze współzałożycieli Konfederacji Polski Niepodległej. W 1979 r. jako jedyny mieszkaniec Skawiny sygnował Kartę Praw Robotniczych domagając się swobody zrzeszania w Wolnych Związkach Zawodowych. Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., został internowany – zwolniono go dopiero 23 lipca 1982 r. Działalność na rzecz Wolnej i Niepodległej Polski prowadził nieprzerwanie aż do śmierci w 2002 r. W 2006 r. został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z wielką dumą przyglądam się dzisiejszej uroczystości, bowiem wierzę, że upamiętnia ona nie tylko szlachetnego Skawinianina, lecz stanowi także ważny moment refleksji. Ufam, że będzie on nam towarzyszył zawsze w wielkich sprawach naszej Ojczyzny.

Łączę wyrazy szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
Adam Najder

Do grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Skawina dołączył 15 lutego 2012 r. 

GALERIA  ZDJĘĆ - fot. Tomasz Stawowy

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.