śp. O. Adam Franciszek STUDZIŃSKI

Urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu, powiat żółkiewski. Był synem rolników Adama i Józefy z Sicińskich. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Strzemieniu, a następnie do gimnazjum w Żółkwi. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. W roku 1928 wstąpił do zakonu OO. Dominikanów w Krakowie, gdzie odbył roczny nowicjat. W tym czasie w IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza zdał maturę. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Kolegium dominikańskim we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 7 marca 1937 roku z rąk ks. bp Eugeniusza Baziaka, sufragana lwowskiego w Katedrze we Lwowie. Ostatni rok studium (1937/1938) odbył w Warszawie. Wybuch wojny zastał go w Krakowie. Stąd przez Lwów udał się do Czortkowa. Po agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 r. udał się na Węgry. Został tam kapelanem i zaangażował się od razu w w pracę duszpasterską wśród internowanych polskich żołnierzy. W czerwcu 1940 roku przybył do Jugosławii. Tu rozpoczął pracę duszpasterską. Z powodu zagrożenia atakiem wojsk niemieckich w dniu 7 marca 1942 roku przez Grecję i Turcję udał się do Palestyny. Przebywał w Hajfie i tam 1 sierpnia 1942 roku wstąpił do służby wojskowej w broni pancernej. 5 sierpnia 1942 roku został kapelanem 4 batalionu czołgów, a 29 sierpnia tegoż roku został już mianowany szefem duszpasterstwa 2 Brygady Czołgów. Z Brygadą przebywał w Iraku, Iranie, Palestynie i Egipcie. W dniu 14 listopada 1942 roku powrócił do 4 batalionu czołgów. To ten batalion został w lipcu 1943 roku przemianowany na 4 Pułk Pancerny „Skorpion”, z którym Ojciec Adam odbył w 1944 roku kampanię wojenną we Włoszech. Mimo propozycji pozostania w jednym z zakonów w krajach przez które prowadził jego szlak, nie porzucił służby wojskowej. W czasie bitwy o Monte Cassino, gdy ruszył pierwszy atak na wzgórze, szedł przed czołgami z krzyżem w ręku. Usuwał rannych żołnierzy spod gąsienic czołgów i udzielał im pociechy duchowej. Za udział w bitwie o Monte Cassino został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy numer 9936, nadanym przez Kapitułę w Londynie. Później brał jeszcze udział w walkach o Piedimonte i Bolonię. W kwietniu 1945 roku, gdy zginął O. Waculik został mianowany kapelanem 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej. Brygada została potem przemianowana na 2 Warszawską Dywizję Pancerną. Wraz z nią Ojciec Adam w maju 1945 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii. Stacjonował w Heimsey. Po demobilizacji wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po powrocie do kraju 28 października 1947 roku został dyrektorem Małego Seminarium Diecezji Opolskiej w Gliwicach. Po pół roku znalazł się w konwencie w Krakowie. Na Prądniku Czerwonym jako szef gospodarczy prowadził folwark aż do zarekwirowania go przez komunistów. Był też prefektem w krakowskiej Szkole Handlowej. W roku 1950 za radą byłego kapelana 1 Dywizji Pancernej postanowił uciec za granicę. Kurier okazał się agentem UB i Ojciec Adam został w Gdańsku aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Wyrok ten został zmniejszony do 1,5 roku w wyniku rozprawy rewizyjnej. Po wyjściu z więzienia przebywał w Krakowie i Poznaniu. W roku 1952 został proboszczem parafii Św. Dominika na Służewiu w Warszawie. W latach 1958-1961 był przeorem w Lublinie, a od roku 1962 przebywał w klasztorze w Gdańsku. W październiku tegoż roku został proboszczem w Korbielowie i po roku wrócił do Krakowa. W roku 1970 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i uzyskał tytuł magistra Sztuki Konserwacji Dzieł Sztuki. Tą dziedziną sztuki zajmował się do samego końca, przede wszystkim w klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie. Odkrył tam i odrestaurował najstarszą część klasztoru. Posiadał w swoich zbiorach kolekcję ornatów oraz inne dzieła sztuki sakralnej. Był współautorem planu ratowania krzywej wieży w Pizie. Jest autorem kilkunastu obrazów które namalował i wystawiał w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od 31 lipca 2007 roku. Prowadził działalność duszpasterską wśród kombatantów, legionistów, żołnierzy AK i harcerzy dla których był przez pewien czas naczelnym kapelanem. Blisko współpracując na co dzień ze skawińskimi harcerzami przyjął tytuł honorowego kapelana „Czerwonego Maka” ze Skawiny. Corocznie organizował w krypcie klasztornej spotkania opłatkowe dla kombatantów i harcerzy. Opiekował się kościołem św. Idziego w Krakowie, który odrestaurował. Odprawiał w nim coniedzielne Msze św. dla harcerzy na których wygłaszał do nich kazania i patriotyczne pogadanki. Będąc naczelnym kapelanem ZHR w Polsce brał udział w IV Międzynarodowym Zlocie Harcerzy Polskich w Stanach Zjednoczonych w Rising Sun w dniach 15-28 sierpnia 1988 roku. Na tym Zlocie otrzymał nominację na harcmistrza. Uczestniczył też w Jubileuszowym Zlocie 80-lecia Harcerstwa koło Częstochowy. Aktywnie działał w środowiskach kombatanckich, współorganizował pielgrzymki żołnierzy PSZ na Zachodzie na Jasna Górę w rocznice bitwy o Monte Cassino oraz marsze legionistów z ul. Oleandry w Krakowie. Jest autorem „Przewodnika po polskich cmentarzach wojennych we Włoszech” oraz „Wspomnień kapelana 4 pułku pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino". Został o nim w Łodzi nakręcony dokumentalny film biograficzny. Był odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Medalem Wojska Polskiego, Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Defence Medal, Medalem za Wojnę. Za swoje liczne zasługi otrzymał honorowe obywatelstwo królewskiego, stołecznego miasta Krakowa, a także miasta Skawiny (17 września 2007 roku) oraz Gminy Lubień. W uznaniu zasług Prezydent RP mianował go 3 maja 2006 roku do stopnia generała brygady. Był bardzo aktywny do ostatnich swoich dni, jeszcze snuł plany na przyszłość. Odszedł od nas na Wieczną Wartę w dniu 2 kwietnia 2008 roku, w trzecią rocznicę odejścia do Pana Ojca Świętego Jana Pawła II. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Do grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Skawina dołączył 17 września 2007 r.

Honorowy Obywatel Skawiny - Ojciec Adam Studziński

Honorowy Obywatel Skawiny - Ojciec Adam Studziński

Honorowy Obywatel Skawiny w otoczeniu radnych Rady Miejskiej

Honorowy Obywatel Skawiny w otoczeniu radnych Rady Miejskiej

od lewej W.Grabiec, J.Gurba, Ojciec Adam Studziński, S. Żak, A. Najder, M. Kuflowski

od lewej W.Grabiec, J.Gurba, Ojciec Adam Studziński, S. Żak, A. Najder, M. Kuflowski

Ojciec Adam Studziński wraz z burmistrzem A.Najderem i przewodniczacym RM  M.Kuflowskim

Ojciec Adam Studziński wraz z burmistrzem A.Najderem i przewodniczacym RM M.Kuflowskim

Zasłużone podziękowania za wiloletnią pomoc harcerzom Skawina 2007 r.

Zasłużone podziękowania za wiloletnią pomoc harcerzom Skawina 2007 r.

Pamiątkowe wydawnictwo wręczone burmistrzowi Adamowi Najderowi

Pamiątkowe wydawnictwo wręczone burmistrzowi Adamowi Najderowi

Wpis do pamiątkowej księgi - Skawin 2007

Wpis do pamiątkowej księgi - Skawin 2007

Ojciec Adam Studziński - Skawina 2007

Ojciec Adam Studziński - Skawina 2007

Ojciec Adam w towarzystwie skawińskich harcerzy Skawina 2007 r.

Ojciec Adam w towarzystwie skawińskich harcerzy Skawina 2007 r.

Pamiątkowe zdjęcie - Skawina 2007

Pamiątkowe zdjęcie - Skawina 2007

Uroczytsość nadania Honorowego Obywatelstwa Skawin 2007 r.

Uroczytsość nadania Honorowego Obywatelstwa Skawin 2007 r.

Nadanie Honorowego Obywatelska Skawiny wrzesień 2007

Nadanie Honorowego Obywatelska Skawiny wrzesień 2007

Ojciec Adam Studziński ze statuetkę Honorowego Obywatela Skawiny

Ojciec Adam Studziński ze statuetkę Honorowego Obywatela Skawiny

Ojciec Adam Studziński na skawińskim Rynku

Ojciec Adam Studziński na skawińskim Rynku

Skawiński Rynek

Skawiński Rynek

Burmistrz Adam Najder - I rocznica śmierci Ojca Adama

Burmistrz Adam Najder - I rocznica śmierci Ojca Adama

I rocznica śmierci - kościół Dominikanów

I rocznica śmierci - kościół Dominikanów

I rocznica śmierci o. Adama - Kraków 2009

I rocznica śmierci o. Adama - Kraków 2009

Msza św. odparwiona w I rocznicę śmierci Ojca Adama

Msza św. odparwiona w I rocznicę śmierci Ojca Adama

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.