Izba Pamięci Rodu Hallerów

Izba Pamięci Rodu Hallerów - rozpoczęła swoją działalność wraz z I Krajowym Zjazdem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków zorganizowanym w Jurczycach w 10 czerwca 2000 roku. Prowadzenie Izby Pamięci Rodu Hallerów jest ważnym elementem działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków (TPGJHiH).
Izba i siedziba Towarzystwa mieszczą się w budynku dawnej szkoły, której w 1906 roku fundatorkami były Anna i Ewa Hallerówny, siostry generała Józefa. W okresie międzywojennym mieściła się w nim siedmioklasowa szkoła podstawowa, a po wojnie czteroklasowa szkoła podstawowa zlikwidowana w roku 1999. Ekspozycja zawiera pamiątki związane z życiem i działalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów i żołnierzy Błękitnej Armii, czyli Hallerczyków. Cennymi eksponatami są portrety gen. Józefa Hallera z różnych okresów jego życia i kariery, unikatowe pocztówki i plakaty z jego podobizną z okresu wojny polsko - bolszewickiej nawołujące do obrony kraju, zdjęcia rodzinne oraz artykuły i publikacje nawiązujące do wielkich i ważnych wydarzeń z historii Polski, których uczestnikiem był ten sławny Polak. Zgromadzono również pamiątki: dokumenty, medale, fotografie, elementy mundurów oraz artykuły, które pogłębiają wiedzę na temat Hallerczyków, ich losów i późniejszych kontaktów z gen. Józefem Hallerem. Wśród eksponatów znajdują się zdjęcia zabytkowych dworów i miejsc w naszym regionie, ale również i w Polsce, związanych ze słynnymi członkami rodu Hallerów. W 2005 roku Cezary Michał Haller z Bytomia ufundował gabloty. Zgromadzona w jednym miejscu literatura, daje uczniom i młodzieży możliwość zgłębienia tematu, poznania małej ojczyzny i rozbudzenia patriotyzmu lokalnego. Na bazie eksponatów Izby powstało wiele prac szkolnych. Nauczycielom, którzy wraz z uczniami, chętnie odwiedzają ekspozycję, daje ona możliwość realizacji ścieżki regionalnej i rozbudzania twórczej aktywności wychowanków. Opiekun Izby przeprowadza dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz wycieczek PTTK lekcje historii. Można też wybrać się na wspaniałą wycieczkę śladami Błękitnego Generała i jego rodziny w Gminie Skawina. Opiekun Izby lub przewodniczący TPGJHiH oprowadzą każdą wycieczkę i przybliżą historię w ciekawy sposób.
W otoczeniu dawnej szkoły, została postawiona drewniana kaplica wraz z ołtarzem, z drewna litego. To pamiątkowy ołtarz, na którym wisiał obraz Matki Bożej Hallerowskiej, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, podczas jego przejazdu przez naszą parafię 11 sierpnia 2002 roku. Dla Jurczycan to cenna pamiątka po "Wielkim Papieżu".
W dniu 13 sierpnia 2005 roku w Jurczycach odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 85-leciu zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, udziału w niej gen. Józefa Hallera i okazji 640 - lecia Jurczyc. W dniu następnym, odbyła się uroczysta msza polowa, po której uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci generała.

Izba Pamięci Rodu Hallerów

Izba Pamięci Rodu Hallerów

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.