ks. Prałat Marian Podgórny

Ksiądz Kanonik Marian Podgórny urodził się w 1940 roku w Chrząstowicach. Studiował w  Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z  rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Pracował jako wikariusz w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach (1973-1974), w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy (1974-1977) i w parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej (1977-1979). W 1979 roku decyzją Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego został skierowany jako wikariusz do parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie z misją budowy nowego kościoła na osiedlu Ogrody i stworzenia nowej wspólnoty parafialnej. Ksiądz Podgórny podjął się tego trudnego zadania i osiągnął sukces. 18 grudnia 1981 roku ks. kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię p.w. Miłosierdzia Bożego, a ks. Mariana Podgórnego mianował jej proboszczem.

28 listopada br. w wypełnionej po brzegi sali teatralnej kościoła Miłosierdzia Bożego w Skawinie, odbyła się  uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Ks. Prałatowi Marianowi Podgórnemu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska rozpoczęła sesję od powitania przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, proboszcz parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza ks. Prałat Edward Ćmiel, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Prałat Bogdan Kordula, radni Rady Miejskiej w Skawinie, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, duchowni i siostry zakonne, a także rodzina oraz przyjaciele.

 

 


Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad krótkie przemówienie - w którym przypomniała zasługi pierwszego proboszcza parafii na Ogrodach - wygłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej. Następnie przyszedł czas na przemówienie Burmistrza p. Norberta Rzepisko, który przeczytał list kard. Kazimierza Nycza, również honorowego obywatela Skawiny. W liście tym kardynał Nycz wspominał lata spędzone w Skawinie, i ogrom pracy jaką ksiądz proboszcz Marian Podgórny włożył w budowanie kościoła i parafii na Ogrodach, nazywając księdza proboszcza „cichym bohaterem zwykłego dnia.”


Następnie przyszedł czas na odczytanie Uchwały 11/147/19 - Rady Miejskiej, dotyczącej nadania honorowego obywatelstwa ks. Marianowi Podgórnemu. Laudację na temat nowego honorowego obywatela miasta wygłosił prof. Czesław Sokołowski, w której przypomniał historię powstania parafii Miłosierdzia Bożego oraz zaangażowanie księdza proboszcza w budowę kościoła materialnego i niematerialnego.

 

 


Kolejnym punktem programu było wręczenie Aktu nadania Honorowego Obywatelstwa oraz wręczenie okolicznościowej statuetki. W swoich przemówieniach: Wojewoda Małopolski p. Piotr Ćwik oraz Wicestarosta p. Arkadiusz Wrzoszczyk , dziękowali Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały i przyjęcie w poczet honorowych obywateli miasta kolejnego członka, Wojewoda przekazał również ks. Prałatowi jeden ze stu medali na - 100 lecie Niepodległości. Przemówienia wygłosili również Proboszczowie skawińskich parafii, duchowni – przyjaciele, i każdy z nich wspominał heroizm duchowy księdza Mariana Podgórnego, który wywalczył możliwość budowy, a następnie rozpoczął jego budowę, w jednym z najtrudniejszych dla kościoła katolickiego momentów historycznych.


Na zakończenie uroczystości kopię Aktu nadania Honorowego Obywatelstwa przekazano p. Czesławowi Gąsiorowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Regionalnego, który zapewnił że kopia aktu będzie kolejnym cennym elementem zbiorów muzealnych.  Po zakończeniu części oficjalnej w programie artystycznym zaprezentowały się przedszkolaki z Parafialnego Przedszkola im. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Skawinie. W programie znalazły się wiersze na cześć nowego honorowego obywatela miasta, tańce polskie takie jak krakowiak czy oberek, a na sam koniec przedszkolaki zaśpiewały: „Sto lat…” do którego przyłączyli się wszyscy zgromadzeni na uroczystości.
 

fot. Katarzyna Skrzybalska

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.