śp. Andrzej Tutajewski

14 listopada 2018 r. podczas uroczystej XLIX zwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół”, tytuł Honorowego Obywatele Skawiny, pośmiertnie został przyznany Andrzejowi Tutajewskiemu, wieloletniemu prezesowi Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.
 

Śp. Andrzej Tutajewski urodził się w 1948 roku, a w 1972 r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, kierunku: Mechanika. W roku 1982 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, również kierunku:  Mechanika.

Od 1993 r. właściciel firmy P.P.U.H. „Andrzej Tutajewski”, od momentu powstania Podkrakowskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Skawinie, czyli roku 2003 piastował stanowisko Prezesa. Był pomysłodawcą  i współzałożycielem Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych (od roku 2013 pełnił funkcję Prezesa).  Działał przede wszystkim na rzecz integracji środowiska biznesu w województwie małopolskim. Pracował na rzecz powiatu - działał jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia od 2004 r. Od 2009 r. był członkiem kapituły honorowej przyznającej tytuły Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego a od roku 2015 był również członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina. Był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Małopolski w 2017 r. Odznaczony Statuetką Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w 2014 r. w kategorii „Osobowość”.
 

Andrzej Tutajewski posiadał wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach naszego życia gospodarczego i społecznego.  Będąc liderem środowisk gospodarczych dał się wielokrotnie poznać jako osoba o wysokim poziomie kultury osobistej, łącząc w znakomity sposób kompetencje zawodowe z niezmienną pozytywną postawą etyczną. Będąc Prezesem Zarządu PIG, zainicjował i wspomagał działalność niezależnego samorządu gospodarczego na rzecz środowiska lokalnego poprzez m. in. działalność na rzecz osób potrzebujących - zwłaszcza dzieci. Stąd też od wielu lat, Podkrakowska Izba Gospodarcza, poprzez organizację tradycyjnego Balu Charytatywnego wspiera osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Nasza gmina dzięki śp. Andrzejowi Tutajewskiemu znajduje się w ścisłym gronie społeczności lokalnych województwa małopolskiego o tak stabilnym i prężnie działającym samorządzie gospodarczym.

 

Rada Miejska w Skawinie nadała pośmiertnie Andrzejowi Tutajewskiemu tytuł Honorowego Obywatela za wieloletni wkład pracy i poświęcenie na rzecz Gminy Skawina oraz organizację działalności samorządu gospodarczego.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.