prof. Henryk Siewierski

 

8 czerwca 2018 r. podczas uroczystej XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, dokonano uroczystego wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gmina Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu. 

 

Prof. Henryk Siewierski urodził się 10 lutego 1951 roku we Wrocławiu. W roku 1955 wraz z rodzicami zamieszkał w Skawinie, gdzie uczęszczał do szkoły zarówno podstawowej, jak i średniej. W 1969 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. - asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brasilii. W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniami nad teorią literatury, z literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Prof. Henryk Siewierski jest autorem wielu książek: Spotkanie narodów, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Rozmowy z Agostinho da Silva, Historia literatury polskiej, Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum, Livro do rio máximo do Padre João Daniel, Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Jest również autorem tomików poezji: Outra Língua oraz Lago Salgado. Opublikował blisko sto artykułów, esejów, tekstów w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski. Na stałe mieszka w Brazylii.

 

Rada Miejska w Skawinie nadała prof. Henrykowi Siewierskiemu tytuł Honorowego Obywatela w uznaniu jego zasług w dziedzinie propagowania literatury i kultury polskiej na świecie oraz podkreślania związków z miastem rodzinnym - Skawiną.

 

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.