Włodzimierz GALACIŃSKI


Urodzony 3 września 1935 roku w starej skawińskiej rodzinie robotniczej. Ojciec Teofil Galaciński był pracownikiem Szamotowni, a matka Michalina z domu Pęcak zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci jak większość kobiet w tym czasie. Był trzecim dzieckiem w rodzinie po urodzonych wcześniej siostrach – Wilhelminie i Izabeli.

Szkołę Podstawową i Zawodową ukończył w Skawinie, a po ukończeniu Szkoły Zawodowej podjął pracę w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. W roku 1954 rozpoczął pracę w uruchomionej w tym roku Hucie Aluminium w Skawinie, w której przepracował 27 lat t.j do chwili zaprzestania produkcji aluminium przez wydział elektrolizy. Początkowo pracował na wydziale elektrolizy, a od roku 1965 jako kontroler w wydziale Kontroli Jakości.

Z polskim Czerwonym Krzyżem związany jest od roku 1954. W roku 1968 po raz pierwszy oddał honorowo krew w punkcie krwiodawstwa przy ulicy Kopernika w Krakowie i od tej chwili związał się na stałe z tym ruchem. Zaangażowany w ideę honorowego krwiodawstwa, wraz z innymi pasjonatami tego ruchu w latach siedemdziesiątych zakłada Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie Aluminium w Skawinie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Klubu. Od 1985 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa w Skawinie. W latach 1991 do roku 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Małopolskiej Rady Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa w Krakowie i członka Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W całym okresie swojej działalności zorganizował kilkaset akcji pobierania krwi współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W celu pozyskania nowych dawców krwi utrzymuje ścisły kontakt ze Szkołami Średnimi na terenie Skawiny, ponieważ w młodzieży widzi potencjalnych honorowych dawców krwi. Od roku 1985 wraz z innymi członkami Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Historii i działalności Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla młodzieży Szkół Podstawowych i Licealnych z terenu Gminy Skawina. Aby zapewnić systematyczny pobór krwi planuje akcje pobierania krwi i prowadzi szeroko pojętą promocję honorowego krwiodawstwa na terenie zakładów pracy i na terenie szkół średnich, poprzez rozprowadzanie materiałów informujących o celowości oddawania krwi i prowadzenie pogadanek na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród młodzieży Szkół Średnich.

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz honorowego krwiodawstwa został nagrodzony wieloma wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża i odznaczeniami państwowymi.

Posiada tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:

 • stopnia trzeciego 1981 r.
 • stopnia drugiego 1984 r.
 • stopnia pierwszego 1987 r.

Posiada Odznakę Honorową Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:

 • trzeciego st. 1985 r.
 • drugiego st. 1991 r.
 • pierwszego st. 1998 r.

W roku 1998 z okazji  zorganizowanego  trzydziestolecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce otrzymał wysokie Wyróżnienie Honorowe KRYSZTAŁOWE SERCE.

W dowód uznania za wieloletnią działalność został odznaczony:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1983 r.
 • Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2004 r.
 • 4 czerwca 1991 r. otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
 • Wyróżniony został również Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i  Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa.
 • 30 grudnia 2008 r. odznaczony Honorowym tytułem „Zasłużony dla Skawiny”.

  Nadanie tytułu 30 grudnia 2008 r.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.