Kazimierz DYMANUS

Harcmistrz Kazimierz Dymanus jest inicjatorem powołania do życia w roku 1981 stowarzyszenia Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino i od momentu jego powstania pełni funkcję komendanta. Zainicjował on budowę harcówki przy ulicy Wesołej, która dzięki jego aktywności i podjętym działaniom jest obecnie wizytówką miasta i miejscem spotkań harcerzy nie tylko ze Skawiny. Komendant zainicjował i zrealizował zadanie polegające na stworzeniu w harcówce Harcerskiej Izby Pamięci poświęconej polskim siłom zbrojnym na zachodzie – jej otwarcie miało miejsce 18 maja 1990 r. Izba, ucząc młode pokolenie, dba o to, by nigdy nie zapomniano o wydarzeniach wojennych lat. Uczy historii, pokazuje wzorce godne do naśladowania, kształtuje osobowość. W zbiorach Harcerskiej Izby Pamięci znajdują się liczne pamiątki dokumentujące tułaczkę żołnierza polskiego poza granicami kraju. Są to odznaczenia i ordery, odznaki jednostek wojskowych, mundury i wyposażenie, okolicznościowe medale i wydawnictwa, dokumenty i fotografie. W urnach spoczywa zroszona polską krwią ziemia z cmentarzy na ziemi włoskiej, francuskiej, holenderskiej, belgijskiej, niemieckiej, rosyjskiej i afrykańskiej. Wszędzie tam dotarły już wyprawy skawińskich harcerzy szukających śladów polskiego żołnierza na obcej ziemi. Dzięki doskonałej współpracy komendanta z kombatantami wojennymi, eksponaty docierają do harcówki z wielu krańców Polski i świata. Wiele z nich ma charakter unikatowy i pochodzi również z prywatnej kolekcji komendanta. Izba jest udostępniona zwiedzającym i są prowadzone w niej lekcje historii. Ostatnią inicjatywą komendanta było powstanie wystawy poświęconej dziejom harcerstwa skawińskiego. W trakcie uroczystości, która odbyła się 29 września 2012 r. miało miejsce otwarcie i poświecenie „Zuchówki” oraz stałej wystawy „Historia harcerstwa w Skawinie okresu międzywojennego oraz lat 1945-1948 i 1957-1960”. Jej powstanie możliwe było dzięki wieloletniej współpracy komendanta z seniorami harcerstwa skawińskiego.


W roku 1993 harcmistrz Kazimierz Dymanus podjął inicjatywę Betlejemskiego Światełka Pokoju i corocznie gości ono w Skawinie, a dzięki jego działaniom dociera do mieszkańców nie tylko gminy Skawina. Dzięki corocznym wyjazdom powstała tradycja i uroczystość przekazania Światełka mieszkańcom Skawiny w trakcie uroczystego spotkania wigilijnego mieszkańców. Komendant Kazimierz Dymanus zainicjował również działania harcerzy pod hasłem „Na harcerskim szlaku pamięci”. Realizując to zadanie harcerze odbywają wyjazdy do miejsc związanych z walką Polaków na frontach II wojny światowej – w jego ramach oddali hołd żołnierzom na cmentarzach na Monte Cassino, pod Anconą, w Loretto, Cassamasima, Bolonii, Narwiku, Dieuze, Maich St. Hippolyte, Tobruku, Ain El Gazela, Falaise, Axel, Arnhem, Bredzie i Lenino.


Dowodem docenienia działań komendanta była uroczystość, która miała miejsce 11 listopada 2008 roku, w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to kombatanci przekazali Niezależnemu Związkowi Harcerstwa „Czerwony Mak" w Skawinie na wieczne posiadanie i dysponowanie Sztandar Kombatantów Polskiego 2. Korpusu, który pozostawał pod opieką ojca gen. hm. Adama Studzińskiego aż do jego śmierci. Przekazania dokonali Mieczysław Herod - kawaler Orderu Virtuti Militari, uczestnik trzech kampanii: wrześniowej 1939r., libijskiej 1941 r. i włoskiej 1944-1945; prof. Wojciech Narębski - żołnierz Armii Krajowej i Polskiego 2. Korpusu, więzień NKWD i Sybirak oraz Tomasz Skrzyński - kawaler Krzyża Walecznych, uczestnik kampanii libijskiej i włoskiej. Harcerze przyjęli sztandar, ubrani w historyczne mundury jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Komendant zobowiązał się wtedy w imieniu harcerzy, że będą go nadal godnie prezentować na uroczystościach rocznicowych dla upamiętnienia zwycięstw żołnierzy Polskiego 2. Korpusu. Stąd obecność sztandaru i harcerzy w mundurach 2. Korpusu podczas uroczystości patriotycznych na terenie kraju i poza jego granicami.


Harcerze pod komendą hm. Kazimierza Dymanusa wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z papieżem - by wspomnieć: audiencję w Watykanie 23 kwietnia 1995 r., audiencję w Castel Gandolfo 31 września 1997 r., czy spotkanie z papieżem na Placu Św. Piotra 19 maja 2004 r. Wielokrotnie również harcerze pełnili tzw. Białą Służbę w czasie papieskich pielgrzymek do kraju. Wspomnieć tu należy: Jasną Górę ( 14-15 sierpnia 1991 r.), Zakopane (4-7 czerwca 1997 r.), Stary Sącz (16 czerwca 1999 r.), Skawinę (19 sierpnia 2002 r.), Wadowice (10 października 2007 r.). Biorą oni również udział w uroczystościach rocznicowych w kraju i poza granicami. Uczestniczyli m.in. w 60. i 65. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Podczas uroczystości 18 maja 2009 r. ówczesny dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego gen. Edward Gruszka oraz byli żołnierze 2. Korpusu przekazali NZH „Czerwony Mak” nowy sztandar. Ceremonia miała miejsce w kulminacyjnym momencie uroczystości odbywającej się na cmentarzu żołnierzy polskich. Dzięki współpracy komendanta z Radą Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego wielokrotnie gościliśmy w Skawinie Andrzeja Przewoźnika, jej sekretarza, który został odznaczony tytułem „Zasłużony dla NZH”. Pomysłodawcą przyznawania tego tytułu oraz inicjatorem przyznawania przez NZH tytułu „Honorowy Członek NZH Czerwony Mak” był również Kazimierz Dymanus. Pierwszym, który otrzymał ten tytuł w 2002 r. był kapelan 2. Korpusu Polskiego hm. gen. bryg. o. Adam Studziński. Wśród odznaczonych tym tytułem nie zabrakło kombatantów: Tomasza Skrzyńskiego i prof. Wojciecha Narębskiego oraz seniorów harcerstwa skawińskiego: Tadeusza Pary, Zygmunta Rylla, Haliny Wyrwy-Szoty i Emilii Sznajder.


Dzięki osobistym kontaktom i nawiązanej współpracy delegacja harcerzy ze Skawiny brała również udział w 70. rocznicy bitwy o Tobruk, a na cmentarzu w Tobruku, w trakcie uroczystości rocznicowych, drużyna „Róże pustyni” otrzymała z rąk ówczesnego ministra – kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego - sztandar. Dzięki współpracy NZH ze środowiskiem lokalnym z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej sołectwo Wola Radziszowska oraz Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu zorganizowały okolicznościową uroczystość, której punktem kulminacyjnym było poświęcenie urny z ziemią z pól bitewnych oraz apel poległych zorganizowany przez harcerzy na czele z komendantem.


Przyznać należy, że wszelkie uroczystości patriotyczne na terenie Skawiny i sołectw odbywają się przy obecności pocztów sztandarowych oraz harcerzy NZH Czerwony Mak. Wspomnieć tu należy obchodzone corocznie Święto Konstytucji 3 Maja, czy Narodowe Święto Niepodległości. Harcerze zadbali także o oprawę takich uroczystości, jak choćby oddanie do użytku i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego czy nadanie nazwy ulicy „Obrońców Tobruku”. Zgłoszenie propozycji tej nazwy i tym samym oddanie hołdu żołnierzom było także inicjatywą hm. Kazimierza Dymanusa. Harcmistrz był również inicjatorem organizowanego corocznie zlotu harcerstwa powiatu krakowskiego, który doczekał się w roku 2013 swej X edycji. To nie tylko doskonała okazja do spotkania harcerzy z regionu, możliwość doskonalenia harcerskich umiejętności, ale też propagowanie piękna Skawiny i możliwość spotkań harcerzy z kombatantami, seniorami harcerstwa i władzami samorządowymi. Pomysłem komendanta był zrealizowany projekt lekcji dla uczestników zlotu związany z dziejami „Żołnierzy Wyklętych”, a przeprowadzony przez pracownika IPN w Krakowie.


Dzięki inicjatywie Komendanta doszło do podpisania umowy o współpracy między NZH Czerwony Mak, a 2. Korpusem Zmechanizowanym im. gen. Władysława Andersa. Współpraca tych organizacji ma swoją wieloletnią tradycję. Harcerze od lat biorą udział w organizowanych w Krakowie uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości, czy święcie 2. Korpusu, a także goszczą na tradycyjnej wigilii w Korpusie. Do spotkań dochodzi także podczas uroczystości związanych z rocznicą śmierci o. Adama Studzińskiego.


Komendant zainicjował współpracę z krakowskim oddziałem IPN. Dzięki niej harcerze uczestniczyli w wyprawach organizowanych przez tę instytucję: śladami oficerów polskich zamordowanych na wschodzie (Katyń, Ostaszków, Kuropaty, Twer, Miednoje, Kozielsk, Starobielsk, Bykownia, Moskwa) oraz wyjeździe rocznicowym związanym z 70. rocznicą mordu Polaków na Wołyniu. Komendant szczególną uwagę zwraca na obecność w Skawinie Polaków związanych z polskim czynem zbrojnym. Dzięki jego staraniom i podjętym działaniom Skawina gościła tak znamienite postacie jak ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który dokonał uroczystego aktu oddania do użytku harcówki, Irena Anders (żona gen. Andersa), Karolina Kaczorowska, czy ostatnio Anna Maria Anders, córka gen. W. Andersa. Komendant szczególnie kultywuje współpracę z byłymi żołnierzami. Spotkania z nimi nie tylko stanowią podniesienie rangi Skawiny, ale też stają się dla młodzieży żywymi lekcjami historii. Z inicjatywy komendanta takie osoby jak Tomasz Skrzyński oraz prof. Wojciech Narębski zostały uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Skawiny”. Inicjatywą komendanta było również nadanie gen. bryg. o. hm. Adamowi F. Studzińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Skawiny”. Z inicjatywy komendanta jedna z ulic w Skawinie uzyskała nazwę „Obrońców Tobruku”. Całą uroczystość poprowadzili harcerze NZH. Komendant reprezentował również środowisko harcerskie Skawiny na jubileuszowej sesji „Karpatczyków” z okazji 20. rocznicy działalności w kraju, która miała miejsce w Warszawie 20 grudnia 2010 r., a także brał udział w 70. rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Samara, Tockoje, Buzułk).


Harcmistrz Kazimierz Dymanus podjął działania, dzięki którym NZH „Czerwony Mak” uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Dzięki jego działaniom powstają w szkołach na terenie gminy Skawina drużyny harcerskie i gromady zuchowe wchodzące w skład organizacji, jako drużyny stowarzyszone z NZH. W trosce o podniesienie sprawności harcerzy corocznie wysyłani są oni na kursy zastępowych, przybocznych i drużynowych. Dzięki zainicjowanej i kontynuowanej współpracy z Hufcem Wadowickim i Hufcem Podkrakowskim ZHP harcerze uczestniczą w letnich obozach w Pogorzelicy. Aby umożliwić udział w wyjeździe harcerzom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, NZH składa wnioski o granty umożliwiające dofinansowanie tym harcerzom udziału w obozie. Staraniem komendanta przy NZH „Czerwony Mak” powstała Harcerska Służba Ratownicza, która zabezpiecza uroczystości zarówno patriotyczne, jak i rozrywkowe (np. piknik „Pożegnanie lata”). Harcerze pomagają środowiskom kombatanckim w organizacji spotkań i uroczystości. Przykładem takiego działania był udział w uroczystości otwarcia Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w dniu 29 września 2011 r., zwiedzanie wystawy „Kronika terroru 1939-1989” przed gmachem aresztu śledczego na ul. Montelupich w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2012 r., czy pomoc w organizacji spotkania świąteczno-noworocznego Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie 18 stycznia 2014 r. Z jego inicjatywy odbywają się w harcówce spotkania i konferencje. Takim było spotkanie z druhami – byłymi więźniami politycznymi okresu stalinowskiego, które odbyło się w dniu 16 września 2013 r.


Komendant współpracuje z powstałym Kołem Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł”. Zwraca też uwagę, by działalność o charakterze patriotycznym i narodowym była dostrzegana i doceniana. Stąd często występuje do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Srebrne i złote medale zostały przyznane na jego wniosek kilkunastu mieszkańcom gminy. W trakcie uroczystości dba o odpowiednią oprawę ich wręczania. Stara się również, w związku z tym, iż NZH pracuje w środowisku dzieci i młodzieży, by postawy wrażliwości wobec losu i potrzeb dzieci zostały podkreślone. To dzięki jego staraniom Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało kilku mieszkańcom Skawiny odznakę i zaszczytny tytuł „Przyjaciel Dziecka”.

Nadanie tytułu 22 maja 2014 r. 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.