Prawo lokalne

Uchwała Nr VIN/294/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XXVI/376/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Uchwała Nr XXVII/396/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/376/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Uchwała Nr XXVI/377/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XXVI/378/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Skawina kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone w  kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXVI/380/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XXVI/381/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXVII/394/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/381/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXVI/379/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXVII/395/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/379/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXVII/398/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Skawina.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.