20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminaskawina.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z  ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest w trakcie modernizacji, aby spełniała wszystkie wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Skawina mieści się w 7 lokalizacjach, które nie są w pełni przystosowane do osób mających trudności w poruszaniu się.

1. ul. Rynek 1

 • Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.  Za wejściem do budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwia odnalezienie poszukiwanego pokoju.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 2,20 m.
 • W odległości 40 m od drzwi wejściowych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

2. ul. Rynek 2

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Rynek 2 oraz od strony parkingu za budynkiem Urzędu. Przed wejściem do budynku od ul. Rynek 2 są 2 schody.
 • Wejście od strony ul. Rynek 2 jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,50 m.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W odległości 20 m od drzwi wejściowych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

3. ul. Rynek 3

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rynek 3, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przed wejściem do budynku jest 1 stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za wejściem do budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,70 m.
 • Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwia odnalezienie poszukiwanego pokoju.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

4. ul. Rynek 12

 • Pomieszczenia biurowe usytuowane są w 2 lokalizacjach do których prowadzą wejścia od ul. Rynek 12 oraz od ul. Krzywej.
 • Pomieszczenia biurowe przy ul. Rynek 12 - nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za wejściem do budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W budynku korytarze o szerokości ok. 1,50 m. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Pomieszczenia biurowe wejście od ul. Krzywej. Pokoje znajdują  się na parterze, możliwość wjazdu do budynku osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku korytarze o szerokości ok. 1m. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

5. ul. Rynek 14

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek 14 oraz od strony parkingu tego budynku,  gdzie prowadzi wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu jest wyznaczone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy drzwiach od strony parkingu znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych/starszych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na parterze znajduje się znajduje się Dziennik Podawczy oraz osoba wyznaczona do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1,50 m.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajdują się schody, przy których zamontowane są poręcze.
 • Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

6. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17
 

 • Do budynku prowadzi wejście, które jest ogólnodostępne w  następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 20.00, od wtorku do piątku od 7.30- 20.00.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1.40 m.
 • Budynek nie posiada barier architektonicznych.
 • Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   

7. ul. Ogrody 101

 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Ogrody 101, które jest dostępne w godzinach od poniedziałku do soboty w  godzinach od 6.00 do 22.00.
 • Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się w budynkach w których występują bariery architektoniczne mogą osobiście zgłosić się na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 lub telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę na Dzienniku Podawczym.

PUNKT OBSŁUGI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ul. Rynek 14, pok. 1, parter

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W GMINIE SKAWINA 

 • Agnieszka Winiarz  - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, e-mail:  a.winiarz@gminaskawina.pl, tel.: 12 256 10 55

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 • Rynek 1, 32-050 Skawina
 • E-mail: urzad@gminaskawina.pl
 • Telefon: 12 277 01 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.