8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to bezinteresowna, świadoma, społeczna i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych ludzi. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która chce pomagać z potrzeby serca, nie licząc na finansowe korzyści oraz dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariat może przybierać różne formy, m.in.:

  • wolontariat w NGO, który dotyczy współpracy zależnej od charakteru organizacji, to na przykład praca biurowa czy pomoc w organizacji kampanii, projektów;
  • wolontariat sportowy to pomoc przy organizacji wydarzeń sportowych;
  • wolontariat hospicyjny to pomoc chorym, organizacja akcji charytatywnych;
  • wolontariat międzynarodowy odbywa się najczęściej w ramach programu wymiany wolontariuszy;
  • e-wolontariat realizowany za pośrednictwem Internetu, przykładowe zadania to: wyszukiwanie informacji, tworzenie i prowadzenie stron internetowych, projektowanie grafik i wiele innych.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku.

 

PAMIETAJ!

To wolontariusz decyduje, na ile może się zaangażować. Może uczestniczyć w jednorazowych akcjach, które odpowiadają na aktualne potrzeby społeczeństwa, jak np.: WOŚP, szycie maseczek, zbiórki karmy dla zwierząt lub zaangażować się w wolontariat długoterminowy, który opiera się na długofalowym, regularnym i systematycznym działaniu, np.: pomoc w nauce i odrabianiu lekcji z dziećmi z Domu Dziecka.

 

Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie? KLIKNIJ TUTAJ
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.