22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadencja 2014-2018

Prezydium Rady Miejskiej w latach 2014-2018:

Witold GRABIEC
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

Antoni BYLICA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

Ewa MASŁOWSKA
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie

Ryszard MAJDZIK
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

 

Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Skawinie - VII kadencja 2014-2018

 1. Zdzisława BAŁA 
 2. Antoni BYLICA
 3. Marek FUGIEL
 4. Witold GRABIEC
 5. Grzegorz KLIMAS
 6. Grażyna KOŃ
 7. Karol KOŚCIELNY
 8. Ryszard MAJDZIK 
 9. Ewa MASŁOWSKA 
 10. Marcin MOCHA 
 11. Adam NAJDER
 12. Józef NIECHAJ
 13. Stanisław PAC
 14. Łukasz RACZKOWSKI
 15. Janina RĄCZKA 
 16. Antoni SAPAŁA
 17. Stanisław SKUTA 
 18. Mirosław ŚLIWA 
 19. Anna WĄSOWICZ
 20.   Artur WĄTOR
 21. Eugeniusz ZAJĄC   

W Radzie Miejskiej w Skawinie kadencji VII  działały następujące kluby radnych:

 • Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w następującym składzie:

Witold Grabiec, Grażyna Koń, Karol Kościelny, Ewa Masłowska, Józef Niechaj, Łukasz Raczkowski, Stanisław Skuta, Mirosław Śliwa, Eugeniusz Zając. Przewodniczącym Klubu został radny Eugeniusz Zając.

***

 • Klub Radnych Stowarzyszenia „Nasze Miasto Nasza Gmina” w następującym składzie:

Antoni Bylica, Zdzisława Bała, Grzegorz Klimas, Janina Rączka, Antoni Sapała. Przewodniczącą Klubu Radnych została radna Janina Rączka.
 

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie VII  kadencji 2014-2018

 
KOMISJA BUDŻETOWA

 1. Marek FUGIEL
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Ryszard MAJDZIK
 4. Ewa MASŁOWSKA - zastępca przewodniczącego
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA - przewodniczący Komisji
 7. Anna WĄSOWICZ


KOMISJA EDUKACJI

 1. Grzegorz KLIMAS
 2. Grażyna KOŃ
 3. Ewa MASŁOWSKA - przewodniczący Komisji
 4. Adam NAJDER
 5. Janina RĄCZKA - zastępca przewodniczącego
 6. Mirosław ŚLIWA
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Grażyna KOŃ - zastępca przewodniczącego
 2. Ewa MASŁOWSKA
 3. Marcin MOCHA
 4. Adam NAJDER
 5. Józef NIECHAJ
 6. Stanisław PAC
 7. Antoni SAPAŁA - przewodniczący Komisji


KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 1. Zdzisława BAŁA - zastępca przewodniczącego
 2. Marek FUGIEL
 3. Grzegorz KLIMAS
 4. Karol KOŚCIELNY - przewodniczący Komisji
 5. Stanisław PAC 
 6. Łukasz RACZKOWSKI
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Antoni BYLICA
 3. Grzegorz KLIMAS - przewodniczący Komisji
 4. Józef NIECHAJ
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA - zastępca przewodniczącego

 
KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Grażyna KOŃ - zastępca przewodniczącego
 2. Ryszard MAJDZIK
 3. Łukasz RACZKOWSKI
 4. Antoni SAPAŁA
 5. Stanisław SKUTA
 6. Anna WĄSOWICZ
 7. Eugeniusz ZAJĄC - przewodniczący Komisji


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Marek FUGIEL
 3. Marcin MOCHA
 4. Józef NIECHAJ - przewodniczący Komisji
 5. Stanisław PAC
 6. Stanisław SKUTA
 7. Eugeniusz ZAJĄC - zastępca przewodniczącego

 

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Antoni BYLICA
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Marcin MOCHA  - przewodniczący Komisji
 4. Adam NAJDER
 5. Łukasz RACZKOWSKI - zastępca przewodniczącego
 6. Stanisław SKUTA
 7. Artur WĄTOR

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Witold GRABIEC

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.