22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor Ochrony Danych Oosbowych - IODO

  Rynek 1, parter, pok. 9

Artur Flasz,  tel.: 12 2770 175

 

ZAKRES DZIAŁANIA:

  1. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie  z obowiązującym w tym zakresie prawem oraz opracowywanie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz kategorii danych objętych ochroną.
  3. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Nadawanie pracownikom Urzędu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich czynności.
  5. Nadzór nad Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.
  6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.