8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się w drodze uchwały Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, po zakończeniu których opracowuje się informację podsumowującą ich przebieg a także wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Burmistrz po podjęciu przez Radę Miejską powyższej uchwały powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.

Bardzo istotną kwestią jest wyłonienie członków komitetu spośród jak najszerszego grona interesariuszy wyznaczonych obszarów, co daje gwarancję przeprowadzenia procesu rewitalizacji w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności.

 

Skład Komitetu Rewitalizacji (2019-2022):

Prezydium:

Tomasz Stawowy - Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Elżbieta Gutierrez - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Tomasz Papież -  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Członkowie:

Bała Zdzisława, Bednarczyk Mirosław,  Bylica Antoni, Byrska Ewa, Czekaj Franciszek, Ćwierz – Szczurek Krystyna, Dudek Joanna, Fugiel Marek, Gutierrez Elżbieta, Jaskuła Krzysztof, Jeleński Tomasz, Kałwa Grażyna, Klimas Grzegorz, Knapik Grzegorz, Konarski Józef, Lasota Piotr, Lelek Grzegorz,  Łukasik Małgorzata, Martyna Łukasz, Marzec Marek, Niechaj Józef, Ostrogórska Mira, Papież Tomasz, Pijocha Janusz, Pyzik Anna, Rączka Janina, Romański Sergiusz, Samborski Łukasz, Sapała Antoni, Spyrka Małgorzata, Stawowy Tomasz, Szczurek Bogusława, Szczybura Anna, Śliwa Mirosław, Tomczak Józef, Wątor Kmita Katarzyna, Wojtanowska Marta,  Wrzoszczyk Andrzej, Wrzoszczyk Daniel, Zając Eugeniusz, Zgrzywa Magdalena

 

Skład Komitetu Rewitalizacji (2016-2018):

Prezydium:

Tadeusz Kmieć - Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Elżbieta Gutierrez - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Daniel Wrzoszczyk -  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

Członkowie:

Bała Zdzisława, Bednarczyk Mirosław, Bugajski Tomasz, Bylica Antoni, Byrska Ewa, Czekaj Franciszek, Ćwierz – Szczurek Krystyna, Dudek Joanna, Fugiel Marek, Gutierrez Elżbieta, Jaskuła Krzysztof, Jeleński Tomasz, Kałwa Grażyna, Klimas Grzegorz, Kmieć Tadeusz, Knapik Grzegorz, Konarski Józef, Koń Grażyna, Kościelny Karol, Lasota Piotr, Lelek Grzegorz, Łukasik Małgorzata, Martyna Łukasz, Marzec Marek, Niechaj Józef, Ostrogórska Mira, Pijocha Janusz, Pyzik Anna, Rączka Janina, Romański Sergiusz, Samborski Łukasz, Sapała Antoni, Spyrka Małgorzata, Stawowy Tomasz, Szczurek Bogusława, Śliwa Mirosław, Tomczak Józef, Wojtanowska Marta, Wrzoszczyk Daniel, Zając Eugeniusz, Zgrzywa Magdalena
 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Strategii:

Załączniki:

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.