20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugi Zastępca Burmistrza


TOMASZ OŻÓG

e-mail: tomasz.ozog@gminaskawina.pl

Sekretariat Drugiego Zastępcy Burmistrza:

Agnieszka Zuch
Rynek 12, II piętro 
T:  +48 12 2770 104
E:    a.zuch@gminaskawina.pl


Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
T: +48 12 2770 100
F: +48 12 2770 110
E: urzad@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl 

 

Absolwent:
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Stosunki Międzynarodowe.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2009-2014;
 • Koordynator programów - Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w latach 2004–2009;
 • Referent - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rok 2004;
 • Asystent koordynatora projektów - Centrum Przygotowań do Absorpcji Funduszy Pomocowych, Instytut Studiów Strategicznych w latach 2003-2004.

 


Doświadczenie w pracy społecznej:

 • Członek stowarzyszenia „Nasze miasto, nasza gmina”;
 • Założyciel stowarzyszenia „Szkoła marzeń w Radziszowie”;
 • Członek Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”;
 • Członek Zarządu „Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego”;
 • Współpracownik Fundacji Badań Europejskich „Sarmacja”;
 • Ekspert oceny merytorycznej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie samorządowe:
Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - od 2009 r.

 

Ważniejsze kursy, szkolenia:

 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast (studia podyplomowe);
 • Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych - Menedżer Projektu;

 • Doskonalenie efektywnej współpracy w partnerstwach JST;
 • Strategicznie dla rozwoju - Nowe podejście do polityki rozwoju w wymiarze krajowym i UE, a implikacje na szczeblu lokalnym;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Fundraising w organizacjach pozarządowych.

Rodzina:
W życiu prywatnym zaangażowany tata trójki dzieci, zwolennik ekologicznych form mobilności.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.