8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. (MZU)

 

Prezes: Andrzej MAKSYMIUK
ul. Piłsudskiego 25
32-050 Skawina
tel. 12 276 58 33
www.mzu.skawina.com.pl


Godziny pracy:

BIURA:
poniedziałek 7.00-17.00,
wtorek-piątek 7.00-15.00

DIAGNOSTYKA:
poniedziałek-piątek 7.00-18.00,
sobota 7.00-15.00

STACJA PALIW:
poniedziałek-piątek 6.00-18.00,
sobota 7.00-15.00

 

Zakres działalności:

Podstawowy zakres usług stanowią usługi komunalne, stanowiące zadania własne Gminy. Usługi te świadczone są na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 14 października 1997 roku zawartego pomiędzy MZU Sp. z o.o. a Gminą na czas nieokreślony i dotyczą działalności z zakresu letniego i zimowego oczyszczania dróg, selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz wywozu odpadów komunalnych.


Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  • letnie i zimowe oczyszczanie dróg,
  • usługi diagnostyczne,
  • kompleksowa obsługa placu targowego,
  • stacja paliw.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.