20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Prezes Zarządu: Jerzy SIOMA

ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
tel. sekretariat 12 276 12 91
tel. centrala 12 276 12 89
faks 12 276 21 65

Zgłaszanie awarii: 12 276 12 89 (całą dobę)
www.zwik.skawina.pl


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00


Zakres działalności:

  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
  • przyłącza wod.-kan.,
  • badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody i ścieków,
  • obsługa sieci wod.-kan.

 

Poniżej znajdą Państwo taryfy określające ceny za jeden m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie jednego m3 ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat abonamentowych na odbiorcę wraz z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Zakładu.
 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.