22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Rady Miejskiej – BRM


Rynek 2, parter - pok. 3
e-mail:
rada@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 • Kierownik Biura: Katarzyna Nowak - inspektor, tel.: 12 2770 196
 • Ewa Styrkosz - inspektor, tel.: 12 2770 195
   

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:


Obsługa Rady Miejskiej, w tym m.in.: 

 1. obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Rady w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, w szczególności sesji Rady, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych;
 2. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał, wniosków i opinii komisji, przepisów gminnych, rejestru odznaczeń, delegacji radnych;
 3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Miejska;
 4. publikowanie i aktualizacja informacji dot. sesji i prac komisji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu;
 5. sporządzanie uchwał w formacie xml i przekazywanie uchwał/aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
 6. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
 7. sporządzanie list diet radnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądów powszechnych.


Wykonywanie zadań związanych z wyborami przedstawicieli do jednostek pomocniczych Gminy.

Obsługa jednostek pomocniczych Gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza.

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.