22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarz Gminy - SE


Rynek 1, I piętro - pok. 18
e-mail:
a.juszczak-lisek@gminaskawina.pl

Agnieszka Juszczak-Lisek, tel.: 12 277 01 88


ZAKRES  DZIAŁANIA

  1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków kierownika administracyjnego Urzędu;
2) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu;
3) koordynowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania materiałów na sesje Rady Miejskiej;
4) koordynowanie procesu samooceny systemu kontroli zarządczej;
5) nadzór nad raportowaniem i sprawozdawczością z realizacji zadań i celów;
6) bieżąca analiza informacji zarządczej i wskazywanie na zagrożenia w osiągnięciu celów lub realizacji zadań;
7) koordynowanie prac tworzenia Raportu o stanie Gminy;
8) prowadzenie innych spraw Gminy powierzonych mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.