22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarbnik Gminy - SK


Rynek 1, parter - pok. 3
e-mail: t.wator@gminaskawina.pl

Teresa Wątor, tel.: 12 277 01 21
 

ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Skarbnik pełni swoje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy  o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
  2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy;
  4) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Burmistrzowi;
  5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy;
  6) koordynacja przygotowywania okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Gminy;
  7) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
  8) nadzór oraz współpraca z innymi wydziałami w zakresie wydatkowania
  i rozliczania środków zewnętrznych, publicznych;
  9) prowadzenie spraw w zakresie ustalonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;
  10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i jego Zastępców.
 3. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
   

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.