Aktualności GP

03-03-2010

Zagrożenie powodziowe w obszarze potencjalnej strefy zagrożenia

INFORMACJA DOT. ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W OBSZARZE POTENCJALNEJ STREFY ZAGROŻENIA ZALANIEM WODAMI POWODZIOWYMI RZEKI WISŁY. W związku z problemami osób zamierzających realizować obiekty na terenach przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina pod zabudowę oraz leżących w obszarze

więcej »

03-03-2010

Info. dot. miejscowego planu zagospodarowania Miasta i Gminy Skawina

Miasto i Gmina Skawina posiada miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego - z wyjątkiem fragmentu Miasta w obszarze pomiędzy ul. Radziszowską i Krakowską. Z ustaleniami oraz rysunkiem planu można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.malopolska.pl - a następnie wchodząc na: Gmina Skawina- Prawo-Uchwały Rady. Należy wybrać kadencję 2002 -2006. Uchwały zatwierdzające plany miejscowe: dla Miasta - Nr IXN/310/06 z dnia 15 maja 2006 oraz LI/329/06 z dnia 20.09.2006; dla Gminy - Nr IXN/309/06 z dnia 15 maja 2006 oraz LI/330/06 z dnia 20.09.2006.

więcej »

03-03-2010

Podział nieruchomości

  1. Wydział Gospodarki Przestrzennej UMiG opiniuje podziały nieruchomości na nowe działki budowlane – w y ł ą c z n i e w terenach przeznaczonych pod zabudowę.
  2. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

więcej »

03-03-2010

Informacja dotycząca sprostowania błędu

W zapisie ustaleń planu miejscowego w zakresie kąta nachylenia połaci dachowych na terenach "P" Wojewoda Małopolski obwieszczeniem z dnia 30 listopada 2006 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego Nr 862 z dnia 1.XII.2006 roku) sprostował błąd w uchwale Nr IXN/310/06

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] 5

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.