Aktualności GP

15-07-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony dokument - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jego granicach administracyjnych uchwalonego:

więcej »

03-07-2019

Postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Gospodarki Przestrzennej informuje, że wszelkie obwieszczenia i zawiadomienia związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie TUTAJ oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń Wydziału GP,  ul. Rynek 3, I piętro.

więcej »

06-06-2019

Ogłoszenie o składaniu wniosków do Studium

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych. Szczegóły poniżej.

więcej »

08-05-2019

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych. Uchwała o przystąpieniu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowana na stronie internetowej i w BIP.

więcej »

12-04-2019

Projekt zmiany MPZP gminy Skawina wyłożony!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. 

więcej »

09-04-2019

Obwieszczenie Burmistrza: wniosek Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 77 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 3.01.2019 r. wpłynął wniosek: „BORYSZEW” S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 23 (...)

więcej »

05-04-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap II)

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina publikuje zawiadomienia. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ

więcej »

04-04-2019

Obwieszczenie: projekt zmiany MPZP gminy Skawina - ponowne wyłożenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.  

więcej »

15-01-2019

Projekt zmiany MPZP gminy Skawina wyłożony!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. 

więcej »

07-01-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. DZ.U. z 2018 poz. 2081) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Skawina – etap II uchwalonego: 

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] [5]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.