10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

08-07-2020

Wykaz dot. użytkowania nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do oddania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka kulturalno-rekreacyjnego „Gubałówka”, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Skawina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr  3413/4, nr 3415, obj. KW  KR3I/00021760/0 oraz nr 3416 obj. KW  KR3I/00039097/0 o łącznej pow. 1,5820 ha, poł. w Skawinie.

więcej »

08-07-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działki nr 2860/4 cz. o pow. 0,0028 ha, nr 2860/2 cz. o pow. 0,0034 ha, nr 2859/2 cz. o pow. 0,0067 ha, poł. w Skawinie, będącą we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele parkowania.

więcej »

08-07-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 2167 część o pow. 0,0152 ha, poł. w Skawinie, będącej we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele ogródka przydomowego wraz z dojazdem.

więcej »

08-07-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działki nr 2131/10 część o pow. 0,1000 ha, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krakowskiego GG.II.7242/II/117/3/91/ZZ z dn. 10.04.1992 r., na okres 36 miesięcy, na cele dojazdowe i składowe.

więcej »

08-07-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działki nr 2110/10 o pow. 0,4979 ha, obj. KW  KR3I/00037949/4, dz. nr 2111/1 o pow. 0,0212 ha oraz dz. nr 2109/5 część o pow. 0,1500 ha,  obj. KW  KR3I/00022394/0, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres 18 miesięcy, na cele dojazdowe oraz pod zieleń urządzoną.

więcej »

07-07-2020

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni użytkowej 15m2, poł. w Skawinie na Placu Targowym, na działce nr 2684/3 o pow.173m2, obj. KW KR3I/00005404/9.

więcej »

07-07-2020

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczonym,

więcej »

26-06-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 807 o pow. 0,3300 ha, obj. KW  KR3I/00022198/6, poł. w Woli Radziszowskiej, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele rolne.

więcej »

26-06-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 717/3 o pow. 0,0050 ha, obj. KW  KR3I/00014050/8 oraz dz. nr 688/3 o pow. 0,0023 ha, obj. KW  KR3I/00009634/8, poł. w Rzozowie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele ogródka przydomowego.

więcej »

26-06-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 910 o pow. 0,8400 ha, poł. w Woli Radziszowskiej, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele rolne, obj. KW  KR3I/00022676/1.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [8] [9] 10 [11] [12] ... [170] [171] [172]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.