20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

16-09-2020

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  - Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży działkę nr 1214/28 o pow. 0,0557 ha, obj. KW KR3I/00034974/7, poł. w Skawinie.

więcej »

10-09-2020

Wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.))  - przeznaczam do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Skawina, położony w Skawinie przy ul. Energetyków 3/16

więcej »

04-09-2020

Wykaz dot. wynajmu lokalu użytkowego.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 10 lat.

więcej »

04-09-2020

Ogłoszenie o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat boksu garażowego o pow. 19,14 m2, znajdującego się na działce nr 3011/7 o pow.61m2, obj. KW KR3I/00008325/2, poł. w Skawinie przy ul. Kraszewskiego 9.

więcej »

04-09-2020

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym,

więcej »

27-08-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 2657/1 o pow. 0,0098 ha, obj. KW KR3I/00017786/7, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele dojazdu.

 

więcej »

27-08-2020

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 2063/38 część o pow. 0,0300 ha, obj. KW KR3I/00015404/2, poł. w Skawinie, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele eksploatacji istniejących garaży przy ul. Piłsudskiego ( os. Awaryjne ).

więcej »

27-08-2020

Wykaz dot. użyczenia nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Skawina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 2302/2 o pow. 0,1342 ha, poł. w Skawinie, przy ul. Adama Mickiewicza 26, obj. KW  KR3I/00038237/7.

więcej »

27-08-2020

Wykaz dot. użyczenia nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem Basenu „Camena”, stanowiącą własność Gminy Skawina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 5656/2 o pow. 0,3753 ha, poł. w Skawinie, obj. KW  KR3I/00024491/4.

więcej »

27-08-2020

Wykaz dot. użyczenia nieruchomości.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem remizy OSP, stanowiącą własność Gminy Skawina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 508/1 o pow. 0,0497 ha, poł. w Wielkich Drogach, obj. KW  KR3I/00024271/6.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [5] [6] 7 [8] [9] ... [170] [171] [172]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.