10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

14-09-2009

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na terenie obiektu Gimnazjum nr 1 w Skawinie, ul. Witosa 4 w dniu 24 września 2009 roku, odbędą się ćwiczenia pn: "Ewakuacja ludzi z budynku użyteczności publicznej przy wystąpieniu zagrożenia życia i zdrowia.” Ćwiczenia stanowią element realizowanych zadań z zakresu reagowania kryzysowego, obrony cywilnej (ochrony ludności) i spraw obronnych.

więcej »

14-09-2009

Wydział Gospodarki Przestrzennej informuje

Wydział Gospodarki Przestrzennej informuje, że od dnia 31.08.2009 do dnia 09.10.2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 2 - Sala Obrad - trwa wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina.

więcej »

11-09-2009

Trwa nabór wniosków w konkursie "Równać Szanse 2009"

Trwa nabór wniosków w konkursie "Równać Szanse 2009"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2009". W konkursie można uzyskać dotację do 7 000 zł na wyrównywanie szans na start w dorosłe życie młodzieży w wielu 13-19 z małych miejscowości. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych. Termin nadsyłania wniosków mija 10 października 2009 roku.

więcej »

10-09-2009

Komunikat MPK

Komunikat MPK

206 – zmiana numeru linii (nowy numer 253),
233 – uruchomienie nowej linii aglomeracyjnej

Obowiązuje od dnia 12 września 2009 roku (sobota)

więcej »

07-09-2009

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina, że każda zmiana danych w dowodzie osobistym, np zmiana adresu, nazwiska, wymeldowanie z adresu decyzją administracyjną itd. pociąga za sobą automatyczne unieważnienie dowodu osobistego po 3 miesiącach od daty wystąpienia zmiany. Okres oczekiwania na nowy dowód wynosi ok. 1 miesiąca, dlatego o zmianę dowodu powinno sie występować niezwłocznie.

więcej »

02-09-2009

Projekt

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych.

więcej »

07-08-2009

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

W dniu 8 lipca 2009 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul.Mickiewicza 7 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... ... [170] [171] 172

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.