10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

21-09-2009

Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej

W dniu 15.09.2009 roku o godz. 16.00 w budynku Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami. Dyskusja publiczna jest jednym z etapów procedury określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

więcej »

18-09-2009

Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

W dniu 15 września br. Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych złożył wniosek pn. "Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie” w ramach działania 7.3 Gospodarka odpadami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu 6 023 381,00, wnioskowana kwota wsparcia: 4 213 043,00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2010 r.

 

 

więcej »

18-09-2009

Dofinansowanie posiłków w szkołach

Dofinansowanie posiłków w szkołach

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

więcej »

18-09-2009

Ogłoszenie PGM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych.

więcej »

16-09-2009

Informacja MGOPS

Informacja MGOPS

Zmiana wzoru zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych.

więcej »

16-09-2009

Komunikat MGOPS

Komunikat  MGOPS

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

więcej »

16-09-2009

Informacja MPEC S.A.

Dnia 14 września 2009 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpi do napełniania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

więcej »

16-09-2009

Informacja dla Przedsiębiorców

Biuro Obsługi Mieszkańców informuje przedsiębiorców, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm) wprowadzonych ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 18 poz. 97) od dnia 31 marca 2009 r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej NIE podlega opłacie.

więcej »

14-09-2009

Informacja dotycząca funkcjonowania Miasteczka Komunikacyjnego

Informacja dotycząca funkcjonowania Miasteczka Komunikacyjnego

Od dnia 01 września 2009 r. na Miasteczku Komunikacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, przy Gimnazjum NR 1, ul. Witosa 4 rozpoczęła się kolejna akcja „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”.

więcej »

14-09-2009

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 sierpnia 2009 r. /Dz.U.nr 131.poz.1083/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 03 września 2009 r. zwiększył się katalog wykroczeń, za które Straż Miejska będzie mogła karać mandatami do 500 zł.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [169] [170] 171 [172]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.