10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

26-03-2010

Nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjny BIURA LGD

Nabór na wolne stanowisko pracy:  Pracownik administracyjny BIURA LGD

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjny BIURA Lokalnej Grupy Działania, by uzyskać więcej informacji kliknij.

 

więcej »

26-03-2010

Informacja wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

SZANOWI PAŃSTWO, uprzejmie przypominamy, że termin przekazywania przez przedsiębiorców Marszałkowi Województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2009 upływa 31 marca 2010 r.

więcej »

24-03-2010

Utrudnienia w ruchu na ul. Słowackiego w Skawinie.

Utrudnienia w ruchu na ul. Słowackiego w Skawinie.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej informuje, że w  związku z przebudową ul. Słowackiego w Skawinie, w dniach od 6 kwietnia do 30 lipca br. ruch na ulicy będzie utrudniony. Dojście do przyległych posesji, lokali handlowych i usługowych będzie zapewniony w sposób ciągły.Przystanek autobusowy linii 203 i 235 będzie przeniesiony na ul. Korabnicką.

więcej »

22-03-2010

Zmiany odbioru odpadów komunalnych i segregowanych - kwiecień 2010 r.

Zmiany odbioru odpadów komunalnych i segregowanych - kwiecień 2010 r.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmienionym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i śmieci segregowanych  w kwietniu 2010 roku.

więcej »

19-03-2010

Oferta dotycząca zabezpieczenia imprez na terenie Gminy Skawina

Oferta dotycząca zabezpieczenia imprez na terenie Gminy Skawina

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Skawina, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zamierza wesprzeć sołectwa w utrzymaniu porządku w czasie organizowanych przez samorządy lokalne, festynach i innych imprezach plenerowych. W tym celu zamierza zatrudnić pracowników ochrony, którzy będą współpracować z organizatorami imprez, aby zapewnienić bezpieczeństwo uczestnikom.

więcej »

22-02-2010

Informacja o środowisku i jego ochronie

Informacja o środowisku i jego ochronie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

więcej »

18-02-2010

Płatne szkolenie dla rolników

Płatne szkolenie dla rolników

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na 2-dniowe szkolenie rolników z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do wykonywania oprysków środkami chemicznymi i zakupu środków ochrony roślin.

więcej »

18-02-2010

Bezpłatne szkolenie dla rolników

Bezpłatne szkolenie dla rolników

W dniu 3 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Remizie OSP w Radziszowie odbędzie się szkolenie rolników (udział w szkleniu jest bezpłatny), organizowane  przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, którego tematem będzie:

więcej »

18-02-2010

Informacja dla przedsiębiorców o wykorzystywanych PCB

Przypominamy, że w dniu 31 stycznia minął termin przekazywania przez przedsiębiorców Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone za rok 2009.

więcej »

04-01-2010

Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje

Od stycznia 2010 roku w siedzibie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej odbywać się będą dyżury Konsultanta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. dla Przedsiębiorców i osób, które zainteresowane są otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Dyżury będą odbywały się regularnie, jeden lub dwa razy w miesiącu.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [166] [167] 168 [169] [170] [171] [172]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.