24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII zwyczajna sesja

08-06-2011

15 czerwca 2011 r.  o godz.9.00 w   sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 15 czerwca 2011 roku.
 
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VII zwyczajnej sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok -  jedno czytanie.
5.          Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/11 Rady Miejskiej w Skawinie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - jedno czytanie
6.          Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu - jedno czytanie.
7.          Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego - jedno czytanie.
8.          Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziecięcymi opiekunami - pierwsze czytanie.
9.          Uchwała w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Skawina - pierwsze czytanie.
10.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - pierwsze czytanie
11.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Skawina – pierwsze czytanie.
12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23.02.2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - jedno czytanie.
13.  Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej ds. statutowo-regulaminowych - jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników - jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie.
16.  Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej - jedno czytanie.
17.  Uchwała w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa - jedno czytanie.
18.  Rezolucja Nr 5/2011.
19.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
20.  Wolne wnioski i zapytania.
21.  Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.