24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

18-05-2011

25 maja 2011 r. o godz.9.00 w sali pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 maja 2011 roku.
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji oraz VI nadzwyczajnej sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. za 2010 rok.
5.          Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej   Sp. z o.o. za 2010 rok.
6.          Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. za 2010 rok.
7.          Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2010 rok.- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.
8.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno   czytanie.
9.          Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie  –  jedno czytanie.
10.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie.
11.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2010 rok - jedno czytanie.
13.  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2010 rok -  jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do spółki wodnej pod nazwą Skawińska Spółka Wodna - jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – jedno czytanie.
16.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.