24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

16-02-2011

 

23 lutego 2011 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej            w Skawinie
w dniu 23 lutego 2011 roku.
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołów z III zwyczajnej sesji oraz III nadzwyczajnej sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok - jedno czytanie.
5.          Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/11 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie.
6.          Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno czytanie.
7.          Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie.
8.          Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Województwa Małopolskiego- jedno czytanie.
9.          Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście
i Gminie Skawina za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej - jedno czytanie.
10.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr II/23/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok - jedno czytanie.
11.  Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5,   977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3,1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1 - jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej   przy Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie -  jedno czytanie.
13.  Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej - jedno czytanie (dot.firmy Bahlsen).
15.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy Skawina specjalnej strefy ekonomicznej - drugie czytanie.(dot.firmy Vesuvius).
16.  Pisemna Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”.
17.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.