20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

19-08-2010

25 sierpnia 2010 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 sierpnia 2010 roku.
 
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIV sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Informacja przedstawiciela Firmy Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław na temat Systemu Wczesnego Ostrzegania SISMS – prezentacja multimedialna.
5.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok -  jedno czytanie.
6.          Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu - jedno czytanie (dot. Pogotowia Ratunkowego w Skawinie).
7.          Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno czytanie.
8.          Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia – jedno czytanie.
9.          Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy – jedno czytanie.
10.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 września 2007 roku - pierwsze czytanie ( dot. zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie).
11.  Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale XXXIX/387/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2010 - 2017" -  jedno czytanie.
13.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielkie Drogi na lata 2010 - 2017" -  jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Facimiech na lata 2010 - 2017" -  jedno czytanie.
15.  Uchwała w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz nieruchomościach należących do Gminy Skawina - jedno czytanie.
16.  Uchwała w sprawie wniesienia wkładu w formie pieniężnej do Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - jedno czytanie.
17.  Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi  z dnia 5 lipca 2010 r. - jedno czytanie.
18.  Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 15 lipca 2010 r. - jedno czytanie.
19.  Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy związanej z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie.
20.  Informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli rozliczeń dotacji gminnych w wybranych klubach sportowych i instytucjach kultury.
21.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
22.  Wolne wnioski i zapytania.
23.  Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.