24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

06-07-2010

7 lipca 2010 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

Porządek obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 7 lipca 2010 roku.

 

1.            Otwarcie sesji

2.            Przyjęcie porządku obrad i protokołów: z XLIII   zwyczajnej sesji oraz XII i XIII nadzwyczajnych sesji.

3.            Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w II kwartale br.

4.            Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok - jedno czytanie.

5.            Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2009 rok – jedno czytanie

6.            Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu – jedno czytanie.

7.            Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu - jedno czytanie.

8.            Uchwała w sprawie udzielenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 3223 o powierzchni 0,94 ha położonej w Woli Radziszowskiej -  jedno czytanie.

9.            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z trybu przetargowego
i wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - jedno czytanie.

10.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z trybu przetargowego
i wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - jedno czytanie.

11.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/306/06 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 kwietnia 2006 roku oraz uchwały nr IVN/190/08 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 9 czerwca 2008 roku - jedno czytanie.

12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
29 sierpnia 2007 roku – jedno czytanie.

13.    Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  -   jedno czytanie.

14.    Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynku użytkowego położonego w Skawinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a. – drugie czytanie.

15.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Borek Szlachecki na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

16.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Gołuchowice na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

17.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Grabie na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

18.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

19.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Krzęcin na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

20.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Ochodza na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

21.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Polanka Hallera na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

22.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Pozowice na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

23.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Radziszów na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

24.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Rzozów na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

25.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Zelczyna na lata 2010-2017” – jedno czytanie. ( Plan do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

26.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

27.    Wolne wnioski i zapytania.

28.    Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.