24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o przetargu na pawilon Nr 2 na Placu Targowym w Skawinie

15-06-2010

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKAWINIE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pawilonu handlowego na okres 3-ch lat położonych w Skawinie

Plac Targowy - pawilon Nr 2 - 15 m2 pow. użytkowej
cena wywoławcza - 1.000,00 zł za pawilon
vadium w wysokości - 1.200,00 zł/za pawilon
postąpienie - 50,00 zł


Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny vat. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić vadium w gotówce lub przelewem w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Skawinie , ul. Słowackiego 1 na konto Urząd Miasta i Gminy Skawina 36 85910007 0020 0560 0013 0005 do dnia 28.06.2010 r. Wpłata vadium dokonywana przelewem winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w dniu 28.06.2010 r. Vadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu najmu pawilonu. W przypadku nie zawarcia umowy z winy uczestnika, który przetarg wygra, vadium przepada na rzecz tut. Urzędu.


Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone vadium zostanie zwrócone dnia 05.07.2010r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 pokój 11.


ZASTRZEGA SIĘ PRAWO UNIEWAŻNIENIA
PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN


Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 1 tel. 277- 01-02 lub 277-01-85.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.