10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina

14-04-2010

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008), § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/297/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2006 r., oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, podaje się co następuje:

 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia w dniach 15 kwietnia do 17 maja 2010 roku akcji odszczurzania wszystkich nieruchomości oraz zakładów przemysłowych, handlowych, sklepów, magazynów itp. położonych na terenie Gminy Skawina.
 2. Odszczurzanie zobowiązani są przeprowadzić na własny koszt właściciele i zarządcy nieruchomości, ich użytkownicy i użytkownicy wieczyści, dzierżawcy, a także najemcy - jeżeli chodzi o części składowe nieruchomości oraz kierownicy budów - jeżeli chodzi o teren budowy.
 3. Akcję należy przeprowadzić w następujący sposób:
  Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu wg następujących  norm:
  • na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu - 250 g
  • w gospodarstwach rolnych do 1 ha - 250 g
  • w gospodarstwach rolnych ponad 1 ha - 500 g
 4. Odszczurzanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
  • do dnia 15 kwietnia 2010 r. zaopatrzyć się w trutkę, do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice, strychy,
  • zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody,
  • w dniu 15 kwietnia 2010 r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania, w miejscach gdzie szczury pojawią się, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach w piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych, umieszczając równocześnie ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA” i pozostawić wyłożone trutki do dnia 17 maja 2010 r. uzupełniając je w miarę spożycia przez szczury,
  • w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa,
  • w czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe i spalić je lub zakopać na głębokości 1 m w odległości co najmniej 20 m od źródeł wody do picia, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt,
  • w dniu 17 maja 2010 r. zebrać wszystkie pozostałe padłe i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki i następnie spalić je lub zakopać w sposób określony powyżej.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.