3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Informacja wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26-03-2010

SZANOWI PAŃSTWO, uprzejmie przypominamy, że termin przekazywania przez przedsiębiorców Marszałkowi Województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2009 upływa 31 marca 2010 r.


W związku z powyższym proszę o poinformowanie przedsiębiorców, których ten obowiązek dotyczy, o konieczności przedłożenia ww. dokumentów w trybie pilnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie, układzie i technice określanej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686).

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która nałożyła na Marszałka Województwa kolejne obowiązki, m. in.:

  • Nakładanie kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł, w drodze decyzji, na posiadaczy lub transportujących odpady, którzy nie wywiązują się z obowiązku: ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub wykonują ten obowiązek nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
  • Weryfikację danych zawartych w zbiorczych zestawieniach danych.
  • Wzywanie w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jeśli z weryfikacji wynika, że dane w nim zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym.

 

 

Ponadto od 2011 r. terminem składania przedmiotowych dokumentów będzie 15 marca.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

  • Dokumenty można złożyć osobiście:

Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wielicka 72 A, Kraków, IV piętro, pokój 421
tel.: (12) 63 03 140

 

 

 

Formularze do pobrania:
www.malopolskie.pl/odpady
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.