24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

25-03-2010

31 marca 2010 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7  odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

Porządek obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 31 marca 2010 roku.


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLI sesji.
 3. Przedstawienie Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie – jedno czytanie.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2009 rok – jedno czytanie
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z wykonania budżetu za 2009 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok - jedno czytanie.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2010-2015- jedno czytanie.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie. (dot. wiaduktu w Zelczynie)
 14. Uchwała w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków - jedno czytanie (dot. Izby Wytrzeźwień).
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - jedno czytanie.
 16. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skawina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki - jedno czytanie.
 17. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego - pierwsze czytanie.
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. kontroli skarg i zażaleń skierowanych do Burmistrza w 2009 r.
 19. Uchwała w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia skargi z dnia 27 stycznia 2010 r. - jedno czytanie.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia skargi z dnia 15 marca 2010 r.- jedno czytanie.
 21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Rady Miejskiej - jedno czytanie.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr LVII/342/02 z dnia 9 października 2002 roku ( dot. przydomowych oczyszczalni ścieków) – drugie czytanie.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na Cmentarzu Komunalnym
  w Skawinie w Alei Zasłużonych znajdującej się wewnątrz kwatery otoczonej kolumbarium obelisku poświęconego Ofiarom Katynia - drugie czytanie.
 24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.