Aktualności GP

Zagrożenie powodziowe w obszarze potencjalnej strefy zagrożenia

03-03-2010

INFORMACJA DOT. ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W OBSZARZE POTENCJALNEJ STREFY ZAGROŻENIA ZALANIEM WODAMI POWODZIOWYMI RZEKI WISŁY. W związku z problemami osób zamierzających realizować obiekty na terenach przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina pod zabudowę oraz leżących w obszarze

potencjalnej strefy zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wisły, a związanymi z koniecznością zlecenia wykonania indywidualnego opracowania o zagrożeniu powodziowym, Urząd Miasta i Gminy opracował kompleksowy dokument, będący informacją o zagrożeniu powodziowym, dotyczący sołectw położonych w północnej części Gminy - bezpośrednio przy Wiśle. Dokument taki jest niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Każdy zainteresowany może złożyć odpowiedni wniosek o wydanie przedmiotowej informacji. Wnioski są na stronie internetowej UMiG Skawina - zakładka: materiały do pobrania - lub można je odebrać osobiście na Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale GP. Koszt uzyskania informacji - 37 zł.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.