20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

18-02-2010

24 lutego 2010 r. ogodz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

Porządek obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 24 lutego 2010 roku.
1.          Otwarcie sesji
2.          Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XL sesji.
3.          Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4.          Informacja Firmy inwestującej DRAGON na temat planowanych działań ( prezentacja multimedialna) – Dyrektor Piotr Czekaj.
5.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok polegającej na dostosowaniu uchwały Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r. do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – jedno czytanie.
6.          Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok -   jedno czytanie.
7.          Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie      z dnia 25 maja 2005 roku – drugie czytanie.
8.          Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr LVII/342/02 z dnia 9 października 2002 roku   – pierwsze czytanie.
9.          Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na Cmentarzu Komunalnym
w Skawinie w Alei Zasłużonych znajdującej się wewnątrz kwatery otoczonej kolumbarium obelisku poświęconego  Ofiarom Katynia - pierwsze czytanie.
10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy - jedno czytanie. 
11.  Uchwała w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej – jedno czytanie.
12.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno  czytanie.
13.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno czytanie.
14.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina - jedno  czytanie.
15.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z trybu przetargowego i użyczenia zabudowanej nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - jedno czytanie.
16.  Uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – pierwsze czytanie.
17.  Uchwała w sprawie nadania nazwy ulic na terenie sołectwa Radziszów - jedno czytanie. 
18.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej XXXVII/363/09  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2009 roku - jedno czytanie.
19.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane  w pierwszej kolejności – drugie czytanie
20.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
21.  Wolne wnioski i zapytania.
22.  Zamknięcie sesji.
 
 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.