10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Informacja dla przedsiębiorców o wykorzystywanych PCB

18-02-2010

Przypominamy, że w dniu 31 stycznia minął termin przekazywania przez przedsiębiorców Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone za rok 2009.


W związku z tym przedsiębiorcy, którzy się z tego obowiązku nie wywiązali, powinni przedłożyć w trybie pilnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego sporządzone informacje w formie, układzie i technice określanej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.03.192.1876). Przedsiębiorcy zobowiązani są do bieżącej aktualizacji przedkładanych marszałkowi informacji o wykorzystywanych PCB.

Należy pamiętać, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń (Dz.U.02.96.860), wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r., a zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.), "Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r."


Miejsce składania dokumentów:

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Dokumenty można złożyć osobiście:
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wielicka 72 A, Kraków, IV piętro, pokój 421
tel.: (12) 63-03-140, fax: (12) 63-03-141.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.