24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej

21-01-2010

27 stycznia 2010 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 27 stycznia 2010 roku.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIX sesji oraz z XI nadzwyczajnej sesji.
 3. Uhonorowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Skawinie.
 4. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w IV kwartale 2009 roku.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy - jedno czytanie.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy - jedno czytanie.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1308/4 o pow.0,02 ha, położonej w Woli Radziszowskiej w celu realizacji inwestycji celu publicznego pod projektowaną pompownię sieciową i lokalną dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Radziszowska – Radziszów” - jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - pierwsze czytanie.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku – pierwsze czytanie.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.