20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

28-12-2009

30 grudnia 2009 r. o godz.10.30 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7  odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 30 grudnia 2009 roku.

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji oraz X nadzwyczajnej sesji
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie
 5. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2010 rok – drugie czytanie
 6. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2009 - jedno czytanie
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok - jedno czytanie
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok - jedno czytanie
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - jedno czytanie
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gmina Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” – jedno czytanie
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2009 r. – jedno czytanie
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2009 - jedno czytanie
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2010 rok - jedno czytanie
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2010 rok - jedno czytanie
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Zamknięcie sesji

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.