10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

18-12-2009

22 grudnia 2009 r. o godz.16.30 w sali obrad Urzędu  Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1 - Ip.  odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

 

Porządek obrad XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Skawinie w dniu 22 grudnia 2009 roku
.

 

  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie
  4. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ujętych w „Planowanym programie zmian w oświacie mających na celu podniesienie poziomu nauczania, wychowania i opieki w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Skawina na lata 2007-2010.” – pierwsze czytanie
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 – pierwsze czytanie
  6. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina - pierwsze czytanie
  7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie
    z dnia 29 sierpnia 2007 roku - drugie czytanie ( dot. dotacji dla punktów przedszkolnych)
  8. Zamknięcie Sesji

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.