24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

02-12-2009

3 grudnia 2009 r. o godz.16.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odbędzie się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

Porządek obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskie w Skawinie
w dniu 03 grudnia 2009 roku.

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Prezentacja Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina przez Firmę ASTA – PLAN oraz informacja na temat rozpatrzenia uwag.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy – jedno czytanie.
  6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu „Muzeum Regionalnego w Skawinie” - pierwsze czytanie.
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 – pierwsze czytanie.
  8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina – drugie czytanie.
  9. Informacja Komisji Rewizyjnej n.t. przeprowadzonych kontroli: w zakresie realizacji celów statutowych PGM Sp. z o.o. przez Zgromadzenie Wspólników w 2008 r. oraz w zakresie przygotowywania wniosków o środki unijne w 2008 r.
  10. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.