24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

18-11-2009

25 listopada 2009 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul.Mickiewicza 7 odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.


Porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 listopada 2009 roku.

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVII sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy - jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/198/08 z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jedno czytanie.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2007 roku – pierwsze czytanie.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - jedno czytanie
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina - pierwsze czytanie.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie polityki podatkowej Gminy Skawina w latach 2008 – 2010 - jedno czytanie.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – drugie czytanie.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 listopada i ul. Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina – drugie czytanie.
 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – drugie czytanie.
 14. Uchwała w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa - drugie czytanie
 15. Uchwała budżetowa na 2010 rok - pierwsze czytanie.
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.