15°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

21-10-2009

28 października 2009 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 28 października 2009 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVI sesji.
 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w III kwartale 2009 r.
 4. Informacja Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa „SPECODLEW” Sp. z o.o.
  na temat planowanych działań – Pan Prezes Jan Danek.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pierwsze czytanie.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na placu targowym w Skawinie przy ul. 29 listopada i ul. Radziszowskiej oraz innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina - pierwsze czytanie.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pierwsze czytanie.
 9. Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie pozyskania lokalu użytkowego przeznaczonego na realizację zadań własnych gminy (dot. pawilonu „Skawa”) - jedno czytanie.
 10. Uchwała w sprawie ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa - pierwsze czytanie.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 2533/2 o pow. 0,0149 ha i dz. 2473/4 o pow. 0,0261 ha, położonych w Woli Radziszowskiej w celu realizacji inwestycji celu publicznego – pod projektowane pompownie sieciowe i lokalne dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Radziszowska – Radziszów” - jedno czytanie.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż trzy lata – drugie czytanie.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2009 r. dot. zaniechań w administrowaniu zasobami lokalowymi – jedno czytanie.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – jedno czytanie.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2009 r. – jedno czytanie.
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.
   

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.