15°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

28-09-2009

30 września 2009 roku o godz. 9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

Porządek obrad XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 30 września 2009 roku.

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXV sesji
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji
 4. Informacja Przedstawicieli Firmy NZOZ NUTRIMED Sp.J. na temat planowanych działań – dr Stanisław Klęk
 5. Informacja Fundacji Dar Serca Skawina na temat funkcjonowania i planowanych działań – prezes Fundacji
 6. Informacja Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt na temat funkcjonowania i planowanych działań – prezes Joanna Kulesz – Kotowska
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie
 9. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie – jedno czytanie
 10. Uchwała w sprawie współfinansowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Miasto Kraków - jedno czytanie
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż trzy lata - pierwsze czytanie
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skawina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - jedno czytanie
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Miasta i Gminy Skawina” - jedno czytanie
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego” - jedno czytanie
 15. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści uchwały własnej Rady Nr XXXIII/327/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina - jedno czytanie
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXXV/345/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w powiecie krakowskim” - jedno czytanie
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - jedno czytanie
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli w zakresie sprzedaży przez Gminę Skawina mienia komunalnego w 2008 r.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie
 20. Uchwała w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia skargi z dnia 21 sierpnia 2009 r. – jedno czytanie. (data wpływu do Urzędu: 31.08.2009 r.)
 21. Uchwała w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia skargi z dnia 21 sierpnia 2009 r. – jedno czytanie. (data wpływu do Urzędu: 11.09.2009 r.)
 22. Uchwała w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia skargi z dnia 24 sierpnia 2009 r. – jedno czytanie
 23. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 24. Wolne wnioski i zapytania
 25. Zamknięcie sesji

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.