-3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Nabór wniosków na projekty dla mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków na projekty dla mikroprzedsiębiorców

23-09-2009

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków na projekty dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski można składać od 17 września do 16 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 29 242 500 PLN*

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

  • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  • modernizację środków produkcji
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług
     

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są mikroprzedsiębiorstwa. Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 października 2009 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej w zakładce „Nabór wniosków”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

 

Dodatkowe informacje na stronie MCP

*Zgodnie z kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) z dnia 30 lipca 2009 r., który wyniósł 4,1775 PLN

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.