21°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Informacja MGOPS

Informacja MGOPS

16-09-2009

Zmiana wzoru zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych.

W związku z wejściem w życie od dnia 04.08.2009 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950) ulega zmianie wzór zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia. Zmiana ta związana jest ze zmianą sposobu obliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne stosowanej do wyliczania dochodu rodziny, wprowadzonej tym samym zarządzeniem.

Przy odbiorze zaświadczenia z urzędu skarbowego należy zwrócić uwagą na to, czy odbierane zaświadczenie zawiera pozycję:


„W roku podatkowym 2008: 1. Przychód wyniósł . . . . . . . zł . . . gr”.


Bez informacji o przychodzie za rok 2008 nie będzie możliwe wyliczenie dochodu rodziny.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.