10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

14-09-2009

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 sierpnia 2009 r. /Dz.U.nr 131.poz.1083/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, od dnia 03 września 2009 r. zwiększył się katalog wykroczeń, za które Straż Miejska będzie mogła karać mandatami do 500 zł.

Wysokość mandatu będzie zależeć jedynie od interweniującego patrolu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą nakładać mandaty m.in. za:

 • zakłócanie ciszy nocnej
 • picie alkoholu w miejscach publicznych
 • nieobyczajny wybryk
 • niszczenie cudzego mienia, np. ławek, znaków drogowych, koszy na śmieci, malowanie graffiti na budynkach
 • naklejanie plakatów i haseł wyborczych w niedozwolonych miejscach
 • niedotrzymanie 30-dniowego terminu po wyborach zobowiązującego do usunięcie plakatów wyborczych
 • za zrywanie ogłoszeń
 • brak dowodu osobistego albo unikanie obowiązku wymiany dowodu na nowy
 • za podanie fałszywego nazwiska, zawodu, miejsca zatrudnienia
 • składowanie sprzętu elektronicznego i AGD w niedozwolonych miejscach
 • brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w lokalach
 • za palenie papierosów w miejscach, gdzie jest zakaz
 • nieusunięcie wraków samochodów z ulic i parkingów
 • spalanie śmieci
 • wypalanie łąk
 • niszczenie drzew i krzewów podczas prowadzenia robót ziemnych
 • gapiostwo, czyli nieopuszczenie miejsca zbiegowiska mimo wezwania
 • żebractwo
 • prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznych zezwoleń
 • niezastosowanie się przez właściciela psa do obowiązku szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.